Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ISM i Tillitsdelegationens vetenskapliga råd

Publicerad: Uppdaterad:

Tillitsdelegationen har i uppdrag att utveckla och främja en tillitsbaserad styrning och ledning inom statliga myndigheter. Det är ett uppdrag som genomförs i nära dialog med forskarsamhället. Nu har man även inrättat ett vetenskapliga råd med en bred sammansättning av forskare som har en koppling till styrning och ledning inom statliga myndigheter. Lisa Björk, forskare på ISM med organisation och ledarskap som huvudfokus är en av medlemmarna.

Varför inrättades tillitsdelegationen?

Formerna för styrning och uppföljning av offentlig verksamhet behöver utvecklas. Strävan är att styrningen ska kunna balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet. Därför inrättade regeringen i juni 2016 en tillitsdelegation  för främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av kommuner och landsting inom vård, omsorg och skola.

Vad har man kommit fram till?

Ett huvudbetänkande som omfattar den första delen av uppdraget i välfärdssektorn redovisades i juni 2018. Vid sidan av huvudbetänkandet om tillitsbaserad styrning och ledning överlämnades också en forskningsantologi och ett delbetänkande angående tillsyn till regeringen.

Vad händer nu?

I december 2017 fick man ett tilläggsdirektiv att även titta på statliga myndigheters styrning. Därför stödjer och följer man fem myndigheter lite närmare i deras arbete med att tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket. Detta uppdrag ska redovisas oktober 2019.

ISM medverkar i det vetenskapliga rådet

Delegationens uppdrag genomförs i nära dialog med forskarsamhället. Forskningsledare har sedan starten varit Louise Bringselius, Lunds universitet och en rad forskare har varit verksamma i tillitsdelegationens försöksverksamhet.  Nu har även ett vetenskapligt råd inrättats, där Lisa Björk från ISM ingår. 

Lisa Björk, dr i arbetsvetenskap ISM

Publicerad: