Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

COPSOQ II

COPSOQ, som är en enkät för kartläggning av psykosocial arbetsmiljö fungerar som en meny från vilken det är möjligt att kostnadsfritt välja skalor och antal frågor utifrån det aktuella behovet. Den har även referensvärden att jämföra den egna undersökning med.

Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II (COPSOQ II) har utvecklats av det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö som ett tillförlitligt instrument för bedömning av den psykosociala arbetsmiljön och för att underlätta kommunikationen mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. COPSOQ II har översatts till mer än 25 språk och används världen över.

COPSOQ som instrument

Det är ett omfattande och generellt instrument, som inkluderar dimensioner baserade på olika teorier om psykosociala faktorer i arbetet samt på empirisk forskning, snarare än att vara kopplat till en specifik teori. 

De viktigaste områdena som instrumentet omfattar är:

  • krav i arbetet
  • arbetsorganisation
  • arbetsinnehåll
  • samarbete
  • ledarskap
  • balans mellan arbete och privatliv
  • arbetsplatsens sociala miljö
  • kränkande beteenden
  • hälsa och välbefinnande

COPSOQ är avsett att fungera som en slags meny från vilken det är möjligt att kostnadsfritt välja skalor och antal frågor utifrån det aktuella behovet. Den har även referensvärden att jämföra den egna undersökning med.

Copsoq, Sverige

COPSOC II, Stressforskningsinstitutet 2014

Ställ rätt frågor med Copsoq

När socialtjänsten i Malmö skulle förbättra sin arbetsmiljö beslöt de sig för att använda Copsoq för att undersöka medarbetarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Hanne Berthelsen, är forskare i arbetsvetenskap vid Malmö Högskola och en av forskarna bakom vidareutvecklingen av Copsoq. I en intervju i suntarbetsliv berättar hon mer om enkäten och erfarenheterna från användningen av den.

Hanne Bertelsen i suntarbetsliv.se

Senast uppdaterad: 2017-03-28 13:58