Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljösatsning lönar sig

Genomtänkta satsningar på arbetsmiljön är även ekonomiskt lönsamma. Det visar det danska forskningsprojektet "Företagens finansiella kostnader och vinster från interventioner i arbetsmiljön och deras betydelse för arbetsmiljöarbetet”.

Projektet startade som ett svar på ett ökat intresse för arbetsmiljöekonomi som ett verktyg i arbetsmiljöarbetet. Projektet bygger på 24 olika satsningar på fysisk och social/organisatorisk arbetsmiljö  både inom offentlig och privat verksamhet. Där har man velat undersöka vad som karaktäriserar en lyckad arbetsmiljösatsning.

Hälsoekonomi som bieffekt

Av resultatet framkom att ekonomi spelar en roll i beslut om åtgärder för hälsa och säkerhet men att beslutsunderlag ofta är mycket bristfällig. Positiva bieffekter vid sidan om de mål man satte upp för själva arbetsmiljösatsningen var högre omsättning, lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet. Således finns en potential för ett ökat fokus på ekonomiska vinster och användningen av kostnads- / nyttokalkyler när det gäller arbetsmiljöinsatser. Forskarna kunde visa på att en satsad krona på arbetsmiljön i genomsnitt gav två kronor tillbaka.

Viktiga framgångsfaktorer

För att en arbetsmiljösatsning ska lyckas är det viktigt att formulera mål för sin satsning, vad de olika insatserna ska resultera i. Det visar genomgången som forskarna gjort. Det är också viktigt att det finns en tydlig koppling mellan satsningen och arbetssituationen på den organisation där satsningen ska genomföras. De verktyg som tya fram ska relateras till de anställdas vardag.

Att ledningen är engagerad  samt att de som ska jobba med förändringsarbetet får tid avsatt vet vi är framgångsfaktorer generellt sett, och det bekräftas även i denna studie.

Arbetsmiljöekonomi, vejledning, Tybjerg 2016

Arbejdsmiljö og ekonomi, wordpress.com

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg

Senast uppdaterad: 2017-03-28 11:57