Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kap 9 Chefs- och ledarskap & medarbetarskap

Ledarskapsrollen är viktig för att främja förändring och utveckling och för att få med sig medarbetare i ett gemensamt utvecklingsarbete. Det går dock inte att få till en hållbar verksamhetsutveckling eller en god arbetsmiljö utan medarbetarskap. I detta kapitel tas båda rollerna upp, men fokus är på chefsrollen i allmänhet och chefers förutsättningar i synnerhet.

Ett utvecklat medarbetarskap

Medarbetarskap formas enligt ISM:s forskning relaterat till team och teamklimat, där viktiga beståndsdelar är tillit, möjlighet att komma till tals och bidra till bättre samarbete samt relationen både till chefen och organisationen i sin helhet. Att utveckla medarbetarskapet är en långsiktig och aktiv process.

Chefers förhållningssätt och förutsättningar

Det räcker inte med att chefen har "rätt förhållningssätt" i sitt ledarskap, han/hon måste också ges goda förutsättningar.

Vad menas med ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap?

Ett hälsofrämjande ledarskap understödjer en hälsofrämjande arbetsplats. Ett hållbart ledarskap innehåller även chefers förutsättningar för ett hållbart arbete och utveckling.

Chefers förhållningssätt, olika ledarskapsstilar

Här beskrivs kort olika ledarskapsstilar som bäst stödjer ett hälsofrämjande och hållbart ledarskap, och du har länkar där du kan läsa mer.

Vilka strategier använder cheferna?

Här kan du läsa om olika strategier som chefer inom vården använder för att kombinera olika chefsroller. Här finns också länk till studiematerial, som du kan använda för att arbeta.

Chefers förutsättningar för ett gott ledarskap

Här finns mycket matnyttigt att läsa inte minst utifrån CHEFiOS- studien, såsom; Antal  medarbetare per chef, chefers jobbkrav och resurser och att det är olika förutsättningar i kvinnodominerade verksamheter.

Vilket stöd behövs för ett hållbart ledarskap?

Rekommendationen från CHEFiOS är i huvudsak följande;

  • Skifta fokus från individ till organisation (Varför är förutsättningarna så olika?)
  • Ge stöd i chefsarbetet (t.ex. i ekonomi, personal och ekonomifrågor)
  • Skapa arenor för dialog i organisationen (t.ex om resurser och mål)
  • Se över antalet medarbetare per chef (Vad är rimligt?)
  • Synliggör ojämnställda arbetsvillkor (Det finns verktyg för det)

Verktyg för att stärka chefers förutsättningar

Exempel på detta är Chefoskopet och Organisera för en jämställd miljö. Här finns direktlänkar.

Ett gott ledarskap inom hälso- och sjukvården

Vårdanalys sammanfattar viktiga komponenter som syftar till ett ledarskap för god vård.

Ladda ned kapitel 9 här

Kapitel 9 Chefs- och ledarskap & medarbetarskap

11 Referenser

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:17