Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kap 7 Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

Det finns idag en god kunskap om vilka som är de viktigaste friskfaktorerna på en arbetsplats. Dessa summeras i kapitel 7, för att i kommande kapitel beskrivas mer ingående med exempel på vad som kan göras för att stärka dessa.

De viktigaste friskfaktorerna

 • Gott ledarskap
 • Möjlighet till kompetensutveckling
 • God kommunikation och feedback
 • Möjlighet att byta arbetsuppgifter
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet integrerat i verksamheten
 • God kontroll över och kännedom om sjukfrånvaron i organisationen

Så sammanfattar forskningsprojektet Hälsa och Framtid de sex viktigaste faktorerna för en låg sjukfrånvaro i offentlig förvaltning. Det finns en stor samstämmighet mellan olika kunskapssammanställningar, men med olika fokus beroende på frågeställning.

Arbetslivsfaktorer och psykisk ohälsa/hälsa

 De faktorer i arbetslivet som främst kopplas till psykiskt välbefinnande är exempelvis:

 • Ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande)
 • Kontroll i arbetet
 • Balans mellan arbete och fritid
 • Balans mellan ansträngning och belöning
 • Tydliga mål
 • Anställningstrygghet

De viktigaste riskfaktorerna i arbetslivet för psykisk ohälsa är på motsvarande sätt:

 • Psykiskt ansträngande arbete
 • Höga krav
 • Låg kontroll
 • Obalans mellan ansträngning och belöning
 • Rollkonflikter

Jämlika arbetsvillkor

Kvinnor och män utsätts för olika arbetsvillkor och miljöer. Även när kvinnor arbetar i samma yrke som männen, eller på samma arbetsplats finns det en ökad risk för ohälsa för kvinnorna på grund av olikheter i exponering. Vi har samlat aktuell kunskap kring detta och ger även förslag till verktyg för att kartlägga dessa skillnader. I detta avsnitt tas även upp vad man kan göra för att skapa hållbara arbetsplatser för alla åldrar.

Ladda ned kapitel 7 här

Kapitel 7 Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

11 Referenser

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:16