Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resultat från forskningsprojektet - Strategisk samverkan i offentlig sektor (StratSAM)

Publicerad:
Två sjukvårdare i samtal kring ett dokument

Forskningsprojektet StratSAM är inne på sitt sista år och fokuserar på att sammanfatta och sprida de resultat som uppnåtts.

Ett övergripande syfte med projektet har varit att bidra med kunskap som leder till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Det kan i sin tur kan leda till förbättrad arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro inom arbetslivet. Ett särskilt fokus har riktats mot hur andelen organisatoriska åtgärder kan öka och hur effekterna av dessa utvärderas. Det handlar om åtgärder som syftar till att förbättra förhållanden på arbetsplatsen, snarare än att stärka enskilda individer.

Viktiga slutsatser för effektivt arbetsmiljöarbete

Chefer kan i hög utsträckning identifiera behov av insatser och implementera åtgärder, när medel för att genomföra detta tillgängliggörs. För att åtgärderna ska bli effektiva och matcha arbetsplatsens utmaningar behöver de kunskap och rätt förutsättningar.

Processtödjare med kunskap och arbetsmiljöarbete och förändringledning kan hjälpa till med detta. För att uppnå minskad sjukfrånvaro och lägre personalomsättning krävs det att processtödet anpassas efter varje verksamhets utmaningar och situation.

Slutligen ger resultaten även kunskap om hur chefer för verksamheter med hög sjukfrånvaro tar sig an arbetsmiljöarbetet och hur det arbetet kan integreras i den strategiska verksamhetsledningen. Denna kunskap kan i sin tur användas för att utveckla arbetsmiljöarbetet.

På projektets sida hittar du information om syfte och genomförande samt uppnådda resultat.

Publicerad: