Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samarbete och medbestämmande

VGR är en organisation som bygger på samverkan, alla är beroende av varandra. Samarbetet sker på olika sätt, med samverkansgrupper på olika nivåer.

För att medarbetarna ska kunna delta i planering och beslut har flera av våra verksamheter samverkansgrupper där arbetsgivare och fackliga organisationer samverkar. Att medarbetarna är delaktiga leder till bättre beslut och bättre verksamhet.

Du har regelbundna medarbetarsamtal med din chef, bland annat ett årligt utvecklingssamtal som handlar om mål, förväntningar, krav och resultat. Det ska resultera i konkreta åtgärder som dokumenteras i din individuella mål- och utvecklingsplan.

På arbetsplatsträffarna, APT, ska medarbetarna och chefen föra dialog om frågor som rör arbetsmiljön och verksamheten. Det kan handla om olika typer av förändringar i verksamheten eller om psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

Vi har många möjligheter att samarbeta utanför våra enhets- och förvaltningsgränser. VGR är en organisation med stort och brett uppdrag, vilket ger förutsättningar att delta i regionala projekt, nätverk, forskning med mer. VGR lägger stor vikt vid innovation och utveckling inom vårt dagliga arbete, det ställer i hög grad krav på samverkan mellan olika professioner och verksamheter.

Senast uppdaterad: 2021-07-23 00:18