Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljömål 2030

Västra Götalandsregionens miljöpåverkan och resursanvändning är betydande. Miljömål 2030 är ett viktigt styrdokument för alla som arbetar inom Västra Götalandsregionen. Miljö, hälsa och ekonomi hänger ihop. Med tydliga mål och konkreta åtgärder kan vi tillsammans skapa ett gott liv – för oss och för kommande generationer.

Målbild för ekologisk hållbarhet 2030 – Ett gott liv på en välmående planet

År 2030 har du som bor och verkar i Västra Götaland ett gott liv. Det goda livet är möjliggjort genom att vi har en välmående och robust planet. Västra Götalandsregionens uppdrag utförs inom ramen för de planetära gränserna och genom att vi tillsammans värnar om våra naturresurser. På detta sätt tar vi vårt ansvar och skapar förutsättningar för välbefinnande och en god hälsa, nu och för kommande generationer, i Västra Götaland och globalt.

Västra Götalandsregionen är en förebild för en hållbar verksamhet som, i samverkan med andra samhällsaktörer och i dialog med medarbetare och invånare, går i bräschen för en hållbar omställning.

Västra Götalandsregionens medarbetare är delaktiga och känner stolthet av att tillhöra en organisation som aktivt arbetar för en hållbar omställning. Som invånare i Västra Götaland känner du ett förtroende för att Västra Götalandsregionen tar ansvar för att dagens och kommande generationer ska ha lika goda möjligheter att uppleva välbefinnande och god hälsa. Tillsammans utvecklar vi ett gott liv på en välmående planet.

Målen omfattar alla våra förvaltningar och bolag samt utgör ramen för miljökrav på verksamheter som arbetar på uppdrag av VGR. Till exempel arbetar de privata verksamheter som ingår i VG Primärvård eller Vårdval Rehab efter samma miljökriterier som de offentliga.

De övergripande miljömålen ska bidra till ett ekologisk hållbart samhälle enligt Agenda 2030 och Parisavtalet:

  • Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria
  • Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 %.
  • Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden

Ett långsiktigt mål är att VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser år 2045.

I syfte att stärka ett effektivt och systematiskt målarbete ska verksamheternas miljöledningssystem följa standarden ISO 14001 och även kvalitetssäkra arbetet genom miljöcertifiering eller miljödiplomering till 2025.

Det finns också ett antal delmål, utvalda baserade på VGR:s miljöpåverkan och rådighet, som behöver prioriteras för att vi ska nå våra övergripande mål.

Miljömål 2030 (pdf)

Underlag till Miljömål 2030 (pdf)

Tidigare Miljöplan 2017-2020


Senast uppdaterad: 2021-09-20 10:26