Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöstipendium 2017

Publicerad: Uppdaterad:

Drastiskt minskad resursanvändning genom upphandling av färdiga operationsset och halverad energinota på Mariestads sjukhus gav Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2017.

Stående från vänster: Peter Ljungberg, Gunnel Pettersson enhetschef
Materialkonsulenter, Koncerninköp, Tarja Pajula och Anna Grind. Sittande från vänster Carl-Magnus Ahlander driftchef Mariestads sjukhus och Peter Fredriksson. Foto: Peter Wahlström.

Tarja Pajula, Koncerninköp Skövde och Anna Grind, Koncerninköp Vänersborg

Tarja Pajula, Koncerninköp Skövde och Anna Grind, Koncerninköp Vänersborg tilldelas 25 000 kronor för att de på ett innovativt sätt har genomfört upphandlingen för sjukhusanpassade operationsset för till exempel höftleder, gynekologiska ingrepp, öron, och olika titthålsoperationer. I seten finns olika produkter beroende på vad som behövs för varje operation som operationstextilier, sprutor, plastkoppar, slangar, kompresser, tvättlappar osv.

Det har minskat det totala avfallet av sterila förpackningar med mer än 90 % eller 645 000 stycken per år. Genom anpassade set enligt verksamhetens behov, istället för separat förpackade artiklar, kastas inte heller material i onödan då standardförpackningar ofta innehöll för mycket av en sort.

Utöver miljöbesparingen har den nya produkten i upphandlingen bidragit till minskade kostnader, effektivisering av vårdarbetet och en förbättrad arbetsmiljö, som i slutändan bidrar till mer tid med patienterna. Koncerninköps upphandling av kundanpassade operationsset har fått stor uppmärksamhet nationell och nominerades 2016 till priset Handslaget, årets bästa offentliga upphandling.

Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson, Västfastigheter på Mariestads sjukhus 

Teknisk förvaltare Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson, driftstekniker på Västfastigheter på Mariestads sjukhus tilldelas 25 000 kronor för att de sedan många år har arbetat strukturerat och målmedvetet med att minska användningen av energi med komforten i fokus. Energibesparingen sedan 1995 har minskad klimatpåverkan med 280 ton koldioxid per år. Samtidigt har kostnaden för både köpt el och fjärrvärme minskat med drygt 2 miljoner kronor per år.

Bland annat har Västfastigheter utöver successiva utbyten av fönster och belysning på sjukhuset som har ett bra klimatskal, inriktat sig på att optimera värmestyrningen i fastigheterna. Det gör man bl a genom referensgivare som känner av och ger jämnare temperaturväxlingar. Ventilationsoptimering genom CO2 mätning som mått på antal människor i matsalen och lokalen för sjukgymnastik har bidragit till stora besparingar.

Investeringen i ett bassängtäcke på rehab betalade sig på 1,5 år med 6000 kWh mindre elbehov i månaden genom minskad avdunstning av varmt vatten när badet var stängt. Dessutom blev arbetsmiljön bättre med mindre fuktig luft för sjukvårdspersonalen.

Västfastigheter har fått till ett väldigt bra samarbete med verksamheterna som har fått med ett energitänkande i det dagliga arbetet.

Läs hela pressmeddelandet om miljöstipendium 2017.


Publicerad: