Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetet med att ta fram Kulturstrategi 2024-2027

Våren 2022 inleddes arbetet med att revidera den regionala kulturstrategin. I samband med detta revideras även den regionala biblioteksplanen. Mellan den 1 mars och 31 maj är den reviderade kulturstrategin på remiss.

Den regionala kulturstrategin är ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument. Förslaget på strategi som går ut på remiss ska från och med 2024 ersätta den befintliga kulturstrategin.

Kulturstrategin utgår från utmaningar och behov inom kulturområdet i Västra Götaland, sammanställda genom dialog med en stor mängd kulturaktörer samt kommuner i länet. Strategin pekar ut fem strategiska utvecklingsområden med prioriteringar för hur kulturpolitiken ska genomföras.

Var hittas remissen?

Kulturstrategin och bilagor finns att läsa här:
Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
Bilaga 1 Kulturnämndens långsiktiga stöd
Bilaga 2 Unga kulturutvecklares medskick

Hur svarar man?

Svar på remissen ska inkomma till Västra Götalandsregionen senast den 31 maj 2023. 

Svaret skickas in i wordformat (döpt med namn på den organisation eller person som svarar) till regionstyrelsen@vgregion.seViktigt: ange RS 2023–01333 och organisationens namn i ämnesraden. 

Svaret ska utgå från strategins rubriker och kan innehålla både yttranden över upplevda styrkor eller förbättringsmöjligheter i strategin.

Hur behandlas synpunkterna?

Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att remissperioden är slut. Planen för beslut är att kulturnämnden behandlar förslaget den 7 september. Regionfullmäktige beslutar om strategin den 28 november. 

Dialoger och samråd

Under hösten 2022 pågick samråd med kommuner och kulturliv i Västra Götaland för att samla kunskap och erfarenheter från de år som har gått sedan kulturstrategin sjösattes. Pandemins effekter, större utredningar, satsningar och förändringar ska vägas in i det uppdaterade dokumentet.

Målet är att ha en kulturstrategi för Västra Götaland som angår såväl regionala beslutsfattare, som de kommuner och organisationer som vill vara med och driva ett levande kulturliv i hela Västra Götaland. Syftet med samråden och dialogerna var att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett helhetsperspektiv.

Enligt den lag och förordning som styr hur regionerna får disponera statliga medel till kulturverksamheter, ska den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Dokumentet skrivs med fokus på varje invånares rätt att delta i kulturlivet.

Läs mer om kultursamverkansmodellen på Kulturrådets hemsida

Samverkansmodell

Kulturstrategin ska innehålla de insatser som genomförs av regionen i samverkan med kommuner och organisationer för att åstadkomma förändring på lång sikt.

Metod för delaktighet

Dialogerna planerades och genomfördes med grund i Roger A Harts delaktighetstrappa, en metod för målgruppers delaktighet i politiska beslutsprocesser (se bild). Trappan består av åtta steg – de tre första står för ”falsk” delaktighet och de fem översta av verkligt förankrad delaktighet. Samråden inom kulturstrategiarbetet skedde på ”steg 5” – målgrupperna rådfrågades och en aktiv dialog hölls, där synpunkter ska spelas in och tas med till beslutet, som fattas av den regionala politiken.

Modell för delaktighet

Tidigare beslut

Björn Ohlén

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Katti Hoflin

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-28 13:57