Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård i kommunerna i Västra Götaland

Alla de 49 kommunerna i Västra Götaland är med i satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön. Det kommer att göra det enklare att samarbeta för alla som är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg.

Det innebär att vi kommer att kunna samarbeta kring patienter på enklare sätt och att invånarna får helt nya möjligheter att vara delaktiga i sin vård. När alla inblandade vårdgivare har samma uppdaterade information behöver den enskilda personen inte själv förmedla uppgifterna. Det kommer också att bli enklare att ha kontakt med vården. 

Unikt västsvenskt samarbete 

Satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö är ett unikt samarbete genom att kommunerna i Västra Götaland var involverade redan då ett nytt system upphandlades, genom samordningsorganisationen VästKom. En viktig del i förberedelserna för att kunna införa det upphandlade systemet Millennium är att anpassa det till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. I det arbetet deltar representanter för kommunerna. 

Millennium som stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare

Vi har behov av att utbyta information på ett säkert sätt inom flera områden än de vi har stöd för idag, men saknar en gemensam vårdinformationsmiljö. I avtalspaketet (option 1) som alla 49 kommuner tecknat omfattas bland annat funktioner som ska:  

  • underlätta samverkan mellan olika aktörer 
  • göra det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga
  • bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer

Millennium kommer att ersätta systemet SAMSA som idag används för informationsutbyte mellan vårdgivare. 

Tidigare avtalspaket inte längre aktuella 

Det har tidigare funnits ytterligare två avtalspaket: option 2 som omfattade Millennium som IT-stöd för elevhälsa och option 3 som omfattade Millennium som IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård. Våren 2020 tecknade de 49 kommunerna i Västra Götaland separata avtal med olika omfattning av vilka optioner man valde.

I december 2022 valde kommunerna, genom VästKom, att gemensamt avbeställa option 2 och 3. I samråd har kommuner och leverantören kommit fram till att det för närvarande inte finns tillräckligt goda förutsättningar för leverans inom ramen för Millennium.

Det arbete som gjorts hittills kommer dock att tas omhand i fortsatt samarbete mellan kommunerna runt elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård, oaktat system. Det gemensamma målet om en sammanhållen hälso- och sjukvård kvarstår.

Samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Under Regionalt ledarforum FVM i september 2022 presenterades samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Se den filmade föreläsningen av Anna Lindelöf, processledare på VästKom och Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare Regionhälsan.

Erik Lindskog

Kontaktperson för kommunerna, VästKom
Senast uppdaterad: 2023-02-08 13:47