Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardisering och gemensamma processer

En kvinna i vårdklädsel sitter vid ett skrivbord med två datorskärmar.

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av en gemensam vårdinformationsmiljö behöver vi komma överens om enhetliga processer och arbetssätt. Det är då vi som bäst kan dra fördel av alla möjligheter som finns i ett modernt system.

När Millennium införs får Västra Götaland för första gången en gemensam vårdinformationsmiljö för hälso- och sjukvården. Det ger helt nya möjligheter att samverka på ett enklare sätt, oavsett om man arbetar inom Västra Götalandsregionen, hos en privat vårdgivare eller i en kommun.

Kliniska och administrativa processer

För att vi bäst ska kunna dra fördel av alla möjligheter som finns i ett modernt system vill vi skapa enhetliga processer och arbetssätt, bland annat genom standardisering av befintliga kliniska och administrativa processer. Denna design av arbetsflöden och funktioner i Millennium leds av projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki). Arbetet är uppdelat i så kallade arbetsströmmar som tillsammans täcker in alla medicinska specialiteter och olika typer av verksamhet.

Diagnostik och utredning

Även diagnostisk information kommer att vara tillgänglig i Millennium för att systemet ska kunna användas på bästa sätt. I designarbetet ingår därför också laboratoriediagnostik, medicinsk bild, externa diagnostikutförare (labb och radiologi) samt medicinteknisk utrustning. Målet är att skapa rutiner och arbetssätt som gör att information från system och utrustning inom diagnostik blir tillgänglig i Millennium som underlag för det kliniska arbetet. Projektet Standardisering och innehåll diagnostik och utredning (Sidu) leder denna del av designarbetet.

Hälso- och sjukvård i kommunerna 

Alla de 49 kommunerna i Västra Götaland är med i satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön. Varje kommun har kunnat välja mellan tre olika avtalspaket (optioner) med olika funktionaliteter.

Grunden som alla 49 kommuner har valt är den viktigaste och används för informationsutbyte mellan vårdgivare. 14 kommuner har valt att också lägga till ett specifikt stöd för elevhälsan. Nio kommuner har valt till stöd för kommunal hälso- och sjukvård, vilket innebär att de i likhet med VGR kommer att använda Millennium som journalsystem.

Projektet Standardisering och innehåll i optioner 1-2-3 (Siop) ansvarar för designen av denna funktionalitet. Läs mer om kommunal hälso- och sjukvård inom programmet FVM.

Processerna skapas av medarbetare

Under 2020-2022 pågår både det omfattande designarbetet med att anpassa Millennium till behoven i Västra Götaland och att komma överens om enhetliga och evidensbaserade processer och arbetssätt som gör att vi kan dra nytta av systemet fullt ut. Arbetet involverar många medarbetare från hälso- och sjukvården. Olika yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter är representerade. Läs mer på sidan om klinisk förankring.

En enhetlig struktur för information

För att kunna utnyttja möjligheterna i framtidens vårdinformationsmiljö behövs en enhetlig struktur i den information som hälso- och sjukvårdspersonal använder i sitt arbete. Det möjliggör att korrekt information finns tillgänglig och kan utbytas mellan system och medarbetare när det behövs, så att till exempel dubbeldokumentation minskar. Strukturerad information underlättar övergången till en mer kunskapsstyrd vård.

För att uppnå detta etableras ett ramverk för informatik Västra Götaland som innebär att vi strukturerar information på samma sätt. Det gör det möjligt för informationen att följa patient och process oavsett vilka system som används.

OLLI begreppstjänst - VGR:s ordlista över termer och begrepp i hälso- och sjukvården

Nedslag i designarbetet

Här berättar några processledare och verksamhetsexperter om vad som ingår i uppdraget och vad de hoppas att den nya gemensamma vårdinformationsmiljön ska bidra till. Texterna är gjorda under den första delen av designfasen, april-juni 2020.

Arbetsström dokumentation vårdprofession

Arbetsström patientadministration - tidbok och remisser

Arbetsström primärvård

Arbetsström mödravård och obstetrik uppmärksammas i nyhet om hur systemet för kunskapsstyrning stöttar designarbetet (länk till annan del av webbplatsen vgregion.se):
Systemet ska ge personalen mer tid för patienterna

Erik Fernholm

Projektledare standardisering och kliniskt innehåll FVM

Carl Thyberg

Projektledare Standardisering och innehåll diagnostik och utredning FVM
Senast uppdaterad: 2022-05-03 16:34