Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala utbildningar

Här hittar du digitala utbildningar om levnadsvanor, fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Samtliga utbildningar är öppna för alla.

Här finns inspelade presentationer om fysisk aktivitet och FaR. Du kan titta på dem själv för att lära dig mer om fysisk aktivitet och FaR, eller till exempel spela upp dem på ett APT. Om du önskar se presentationerna textade, klicka på CC. 

Del 1: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

 

 

Del 2: Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som behandlingsmetod 

 

 

Del 3: FaR-mottagning i Göteborg - ett förstärkt stöd 

 

 

Del 4: Motiverande samtal om fysisk aktivitet

 

 

Del 5: Beteendeförändring fysisk aktivitet 

 

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd för levnadsvanearbete i vården. Syftet med webbstödet är att ge stöd och inspiration till implementering och utveckling av hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt inkludering av levnadsvanearbete i verksamhetens kvalitetsarbete. Webbstödet riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare i primärvården. 

Webbutbildningen Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa är ett stöd för dig i ditt arbete och för att underlätta följsamhet till regionala medicinska riktlinjer för tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. När du har gått igenom den här utbildningen ska du ha kunskap om varför och hur du kan arbeta med att ge stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor.

Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP), Göteborgs universitet, har tagit fram en öppen nätbaserade kurs som vänder sig till alla som är intresserade av hälsonyttan av fysisk aktivitet. Kursen Lifestyle Habits – an Introduction to Physical Activity and Health ges på engelska och består av tre moduler. Den första delen ger grundläggande kunskaper om hälsonyttan av fysisk aktivitet, den andra delen handlar om beteendeförändring och den sista delen ger kunskap om hur man kan mäta fysisk aktivitet på bästa sätt.

Senast uppdaterad: 2021-12-29 14:22