Förskrivarutbildningar enligt koncept för förskrivarkompetens

Utbildningarna finns tillgängliga i Lärportalen som är Västra Götalandsregionens digitala lärmiljö. Utbudet är tillgängligt för medarbetare både inom VGR, de 49 kommunerna samt privata vårdgivare med avtal. 
 
Förskrivare med VGR-id
Logga in via knapp "Logga in med VGR-id"
Användarnamn: ditt VGR-id
Lösenord: ditt lösenord till datorn.
Fungerar det inte att logga in kontakta VGR-IT.
 
Förskrivare utan VGR-id
Logga in via knapp "Logga in annat konto"
Ett personligt konto kan finnas. Prova att logga in med:
Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: Vinter2020 alternativt eget skapat lösenord

Fungerar det inte att logga in med dessa uppgifter kan du själv skapa ett nytt användarkonto via knappen "Skapa konto".
Vid frågor mejla samordning.hjalpmedel@vgregion.se 
 
I utbudskatalogen finns:
  • Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt antidecubitus.
  • Förskrivarutbildning läkemedelsnära produkter
  • Förskrivarutbildning Hjälpmedel för medicinsk behandling
I Totara finns många olika förskrivarutbildningar. För att lättast hitta utbildningarna ovan kan ett sätt vara att skriva in ordet "förskrivarkompetens" i sökrutan.