Vägledning för bedömning och förskrivning av hjälpmedel

Detta avsnitt handlar om hur du som förskrivare går till väga när du bedömer behov och förskriver hjälpmedel. Förskrivningsprocessen och utgångspunkterna för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland kommer att beskrivas.