Övergångsregler

Vid förändringar i handboken ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands vårdgivare, vilket beskrivs i Process för förändringar i handboken 

Aktuella övergångsregler

123118 Bärstolar, bärselar och bärkorgar

De produkter som finns ute hos patient ska återlämnas utifrån säkerhetsrisk för patient och personal vid användning. Eventuellt restvärde debiteras respektive vårdgivare. Sista datum för återlämning är 1 maj 2023. Varje vård- och omsorgsgivare tar själva ställning till hantering av köpt grundutrustning. Övergångsreglerna är framtagna av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård. 

Riktad information har skickats till berörda verksamheter via representanter i beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård.