Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående vaccinationer

Vaccinationsarbetet utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sitt stöd till vårdgivare som informerar om vaccination mot covid-19.

Till dig som informerar andra om vaccinationen mot covid-19

Om vaccinerna mot covid-19

Så används vaccinerna mot covid

Dosintervallet i Västra Götalandsregionen är 4-7 veckor mellan dos 1 och 2 respektive 3 månader mellan dos 2 och dos 3. 

Följande grupper är aktuella för vaccination:

Fortsatta ansträngningar för att nå personer i alla åldrar från 12 år och äldre som ännu inte är vaccinerade med dos 1 och 2. Särskilt fokus på områden med låg vaccinationstäckning.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vaccin mot covid-19

 

Påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en utvidgning av rekommendationen för en andra påfyllnadsdos till fler grupper med start i vecka 14 2022: 

  • personer 18-64 år med Downs syndrom (dos 4)
  • personer 18-64 år med måttlig till allvarlig immunbrist (dos 5)

Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna. Patienten kan uppsöka valfri vaccinatör via samlingssidan 1177.se. Förtroendebokning gäller, inget brev krävs.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar - Folkhälsomyndigheten (folhalsomyndigheten.se)

Vilka vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en andra påfyllnadsdos (dos 4) för att ge de sköraste individerna ytterligare skydd mot allvarlig sjukdom innan effekten av första påfyllnadsdosen avtagit. Beslutet omfattar följande grupper:

  • Boende på särskilda boende (SÄBO), avser boende för äldre
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla över 80 års ålder

Liksom tidigare ingår inte LSS (såvida de inte har kontinuerliga besök av hemsjukvården, kommunen gör själv bedömningen). 

Dagverksamhet ingår generellt inte, men kommunen kan bedöma om vissa personer är att jämställa med hemtjänstens brukare (har tät och långvarig kontakt med personal).

Gällande vilka insatser av hemtjänst som avses är detta upp till kommuner och den enskilde att avgöra.

Påfyllnadsdos, dos 4, från vecka 8

Vaccination av dessa grupper i Västra Götalandsregionen startar från och med vecka 8 efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Regional vaccinationssamordning i VGR har beslutat att samtliga aktuella grupper ska erbjudas vaccination av sin vårdcentral så som tidigare. Hur de ska informeras avgör varje vårdcentral. Invånaren kan också välja själv att boka tid eller gå på drop-in på valfri vaccinationsmottagning. Inget dokument, ”biljett”, behöver uppvisas för vaccination. Förtroendebokning gäller.

Vem vaccinerar? Kommuner och vårdcentraler i samverkan. Se avsnittet ansvarsfördelning

Vaccin och dosintervall efter dos 3
Vaccination med påfyllnadsdos ges med ett mRNA-vaccin.
Dosintervallet ska vara 4 månader mellan dos 3 och påfyllnadsdosen.

Vaccin mot covid-19

Personer som i år fyller 65 år eller är äldre rekommenderas att boka en påfyllnadsdos, dos fyra, via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland. Vaccinationsstart den 4 april.

Vem vaccinerar? Vaccinationsmottagningar och vårdcentraler.

Vaccin mot covid-19

Alla som fyllt 18 år rekommenderas att boka en påfyllnadsdos, tredje dos, via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland. Vaccinationsstart var den 10 januari.

Vem vaccinerar? Vaccinationsmottagningar och vårdcentraler.

Vaccin mot covid-19

Erbjudande om vaccin till barn som fyllt 12 år upp till 17 år, dos 1 och 2.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer.

En vårdnadshavare ska medfölja och skriftligt samtycke finnas från båda vårdnadshavarna. För barn från 15 års ålder kan mognadsbedömning vara ett alternativ till samtycke från vårdnadshavare.  

Vaccin mot covid-19

Senast uppdaterad: 2022-05-18 16:37