Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Covidbevis

Covidbeviset visar att en person har fått vaccin mot covid-19, att personen har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19.

På eHälsomyndighetens webbplats finns mer information om olika typer av covidbevis. Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

När det gäller Tillfrisknandebevis finns regional information längre ner på denna sida

Uppdatering i tjänsten: Nu kan du även se giltiga vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis som utfärdats till dig eller till dina barn som är yngre än 16 år.

Intyg som ersätter vaccinationsbevis för person som ej bör vaccineras mot covid-19

Intyget kan användas i de fall det krävs vaccinationsbevis för att få åtkomst till ett evenemang eller en sammankomst i Sverige. 

Användning av vaccinationsbevis regleras i 8 kap. 2 – 6 §§ (2021:8) i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Intyget gäller för den person som inte kan använda vaccinationsbevis utifrån de medicinska skäl som står i förordningen. Medicinska skäl för att avstå vaccination är:

  • kontraindikationer mot vaccinering mot covid-19, exempelvis allvarlig allergisk reaktion/anafylaxi på tidigare given dos av covidvaccin, eller
  • allvarlig reaktion på tidigare vaccinering mot covid-19, exempelvis peri/myokardit efter vaccination med mRNA vaccin.

Intyget är giltigt så länge förordningen gäller.

Intyg som ersätter vaccinationsbevis för person som ej bör vaccineras mot covid-19

Vaccinationsbevis för personer med reservnummer

eHälsomyndigheten har lanserat en ny tjänst där vårdgivare via ett webbaserat formulär kan skapa ett vaccinationsbevis (covidbevis) till en person som blivit vaccinerad mot covid-19 i Sverige och fått sina vaccinationer registrerade på ett reservnummer. Västra Götalandsregionen har tagit fram en rutin för hur vaccinatörer ska gå till väga för att utfärda dessa bevis.

I Västra Götalandsregionen gäller följande

Covidbeviset ska tillhandahållas och utfärdas av vaccinatör på begäran från individ vars vaccination registrerats med reservnummer. För personer som har ett samordningsnummer gäller att vaccinationen ska registreras på samordningsnumret i första hand.

Individen vars vaccination registrerats med reservnummer kan antingen begära (ansöka) om ett covidbevis direkt i samband med vaccinationen eller i efterhand genom att kontakta er. För att underlätta för er själva är det bra att redan i samband med vaccinationen att ansöka om personens covidbevis hos eHälsomyndigheten – på så sätt behöver personen inte kontakta er igen. Om personen kontaktar er i efterhand och begär ett covidbevis kan detta hanteras via telefon då individen blivit identifierad i samband med vaccination. Personer som är 16 år eller äldre kan beställa beviset själva.

Rutin för utfärdande av vaccinationsbevis för personer med reservnummer

Information på olika språk om hur personer utan svenskt personnummer eller  samordningsnummer kan ansöka om covidbevis: 

Arabiska:   شهادة التطعيم بدون رقم الضمان الاجتماعي, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_ARABISKA (vgregion.se)

Bosniska, Kroatiska och Serbokratiska: Potvrdu o vakcinaciji bez matičnog broja, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer, BKS (vgregion.se)

Bulgariska: Сертификат за ваксинация, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_BULGARISKA (vgregion.se)

Dari: گواهی واکسیناسیون بدون شماره شناسایی, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_DARI (vgregion.se)

Engelska: Proof of vaccination without an id, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_ENGELSKA (vgregion.se)

Persiska: گواهی واکسیناسیون بدون داشتن شماره تامین اجتماعی, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_PERSISKA (vgregion.se)

Romani: Proba vaccinaki bi te avel tut personako numero, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_ROMANI (vgregion.se)

Somaliska: Cadayn tallaal oo aan ku xirnayn nambarka dhalashada, 
Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_SOMALISKA (vgregion.se)

Tigrinja: ናይ ክታበት ምስክር ወረቀት መለለይ ቁጽሪ ንዘየብሉ፡፡, Informationen om covidbevis för personer utan svenska personnummer_TIGRINJA (vgregion.se)

Bevis på tillfrisknande - information till vaccinatör

Information från E-hälsomyndigheten till vårdgivare som förmedlar begäran om tillfrisknandebevis på uppdrag av patient

Från den 12 augusti kan den som inte vaccinerats mot covid-19, men som tagit ett positivt covidtest inom hälso- och sjukvården, begära ut tillfrisknandebevis för resor. För att få intyget krävs att ett positivt covidtest tagits av medarbetare i hälso- och sjukvården. Självtester eller egenprovtagningar är inte giltiga för att få ett bevis på tillfrisknande.

Efter tillfrisknande kan ett tillfrisknandebevis begäras ut från den vårdgivare som tagit provet. Vårdgivaren ska säkerställa att invånaren uppfyller villkoren. Därefter ska vårdgivaren registrera testresultatet i E-hälsomyndighetens webbfunktion www.covidbevis.se/friskbevis. E-hälsomyndigheten skapar sedan ett bevis på tillfrisknande.

För de flesta personer är det enklare och snabbare att få ett vaccinationsbevis eller ett testbevis (efter negativt test för covid-19) i stället, eftersom tillfrisknandebeviset kräver att det finns ett journalfört positivt testresultat utfört av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande).

Invånare som har frågor om covidbevis som registreras i Västra Götalandsregionen kan kontakta covid-19@vgregion.se eller den regionala telefontjänsten 010-473 94 30 som också svarar på frågor om vaccination mot covid-19. De hänvisar i sin tur den som har rätt att begära ett tillfrisknandebevis till respektive vårdgivare.

 

Ansvarsfördelning kring Covidbevis

Senast uppdaterad: 2022-11-18 16:12