Vård utanför Västra Götaland

Specialistvårdsremiss

När en patient är i behov av specialistvård eller ny medicinsk bedömning i annat landsting kan resekostnadsersättning betalas ut till patienten. Specialistvårdsremissen måste utfärdas av en offentligt finansierad vårdgivare.

Vårdgaranti

När en vårdgivare remitterar en patient enligt vårdgarantin kan resekostnadsersättning betalas ut till patienten. Vård enligt vårdgarantin kan ges inom Västra Götaland eller i ett annat landsting. Vårdgivaren ska vara offentligt finansierad.

Valfrihet

När en patient själv väljer att få vård i ett annat landsting kan resekostnadsersättning inte betalas ut.

Resekostnadsersättning kan utbetalas vid valfrihet i Region Halland och för viss vård i Region Värmland enligt gällande samverkansavtal.

Övriga vårdtillfällen som kan ge rätt till resekostnadsersättning

När en Västra Götalänning vistas i annat län och söker vård kan resekostnadsersättning betalas ut för resa till närmaste vårdgivare som kan ge lämplig vård. Återresa kan ersättas till den plats varifrån resan startade eller till patientens tillfälliga vistelseadress. Återresa till folkbokföringsadressen ersätts inte.

En patient som påbörjat behandling eller har remiss till vårdgivare utanför Västra Götaland och som flyttar till Västra Götaland kan få resekostnadsersättning för sammanlagt två vårdtillfällen om patienten väljer att fortsätta vården utanför Västra Götaland.