Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Följeslagare och medföljande

Följeslagare

En patient kan på grund av ålder eller hälsotillstånd vara i behov av en följeslagare. Resekostnaden för följeslagaren ska räknas in i patientens resekostnad. Något avdrag för egenavgift för följeslagaren ska inte göras. Patient och följeslagare måste göra resan tillsammans.

Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid sjukresa med kollektivtrafik såsom buss, tåg, spårvagn och båt ha med sig en följeslagare utan kostnad och intyg från vårdgivare. I ansökan om ersättning ska det framgå vem som är följeslagare.

Barn och ungdomar tom 19 år har rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan intyg från vårdgivare. Detta gäller samtliga färdsätt.

Personer fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med sjukresetaxi ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan intyg från vårdgivare.

Intyg från vårdgivare krävs

För sjukresa med sjukresetaxi eller flyg krävs intyg för följeslagare avseende åldersgruppen 20 till och med 84 år.

Personer med färdtjänsttillstånd ska även fortsättningsvis ha rätt att avgiftsfritt ha med följeslagare vid resa med sjukresetaxi. Det krävs dock ett tillstånd i form av ett intyg från vårdgivare om att behov föreligger att åka sjukresetaxi.

Om behov föreligger för fler än en följeslagare krävs intyg från vårdgivare som styrker detta. Det gäller samtliga färdsätt.

Medresenär

En medresenär är en person som följer med patienten som sällskap.
Medresenären betalar 125 kronor för sjukresetaxi.

Övrigt

Antalet följeslagare eller medresenärer är begränsat till maximalt två stycken per patient vid resa med sjukresetaxi.

En patient vars tillstånd kräver ambulanstransport kan vara i behov av att någon följer med till hälso- och sjukvården för att redogöra för händelseförlopp med mera. Om den som följer med vid sådant tillfälle inte får resa med ambulansen utan åker separat, kan resekostnadsersättning betalas ut om vårdgivaren styrker behovet. För barn och ungdomar till och med 19 år krävs inget intyg. Avdrag för egenavgift ska inte göras.

När en följeslagare åker med en patient som blir inskriven på sjukhus kan resekostnadsersättning utbetalas även för följeslagarens återresa. Motsvarande gäller för resa till vårdgivare när en följeslagare reser till ett sjukhus för att följa med en patient på resan från sjukhuset. Resekostnadsersättning kan utbetalas med högst det belopp som motsvarar patientens färdväg till vårdgivare, dvs mellan patientens folkbokföringsadress och vårdgivare.

När en följeslagare åker med en patient till hälso- och sjukvården och väntetiden för återresa med kollektivtrafiken överskrider tre timmar kan följeslagaren få resa med sjukresetaxi utan tillstånd från vårdgivare. Sjukresetaxi ska bokas via Kund- och resetjänst.

Senast uppdaterad: 2022-06-11 01:04