Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Patientmöte mellan en äldre man och en kvinnlig vårdpersonal

Systemet för kunskapsstyrning förstärks genom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. De nya vårdförloppen, som successivt implementeras med start under 2020, förväntas omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering, och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. 

Vårdförlopp utformas i särskilt tillsatta nationella arbetsgrupper och regionalt kommer motsvarande processteam att stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.

Öppet remissförfarande

Framtagna vårdförlopp går på öppen remiss. Det innebär att alla intressenter (exempelvis regioner, kommuner, patientföreningar och profession) har möjlighet att lämna synpunkter.

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen. Tidplanen för arbetet är förskjuten med hänsyn till covid-19-pandemin.

Regional beslutsprocess och införande

Följande vårdförlopp är hittills godkända av den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och kommer efter politiskt beslut i regionerna att införas i hälso- och sjukvården: 

 • höftledsartros - primärvård
 • reumatoid artrit
 • etablerad reumatoid artrit
 • stroke och TIA
 • KOL
 • kritisk benischemi
 • schizofreni
 • hjärtsvikt
 • osteoporos
 • kognitiv svikt vid demenssjukdom
 • rehabilitering
 • sepsis

Efter förslag från de nationella programområdena har styrgruppen för
kunskapsstyrning beslutat att ta fram femton nya vårdförlopp:
 
• traumatisk hjärnskada
 
• diabetes med hög risk för fotsår
 
• svårläkta sår
 
• varicer och venösa bensår
 
• lungfibros
 
• inflammatorisk tarmsjukdom
 
• epilepsi
 
• långvarig icke-malign smärta
 
• självskadebeteende, ångest och depression
 
• jättecellsarterit
 
• knäledsartros
 
• palliativ vård
 
• grav hörselnedsättning
 
• sömnrelaterad andningsstörning
 
• obstruktiv sömnapné hos barn

De nya vårdförloppen kommer att gå på remiss i fyra olika etapper under 2021 och fyra etapper 2022.

Läs mer

Läs mer om påbörjade vårdförlopp på Kunskapsstyrning vård:s hemsida

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som är på remiss. Kunskapsstyrning vård:s hemsida

Godkända vårdförlopp finns publicerade på NKK:s webbsida

Läs mer om det nationella arbetet på SKR:s hemsida

Införandeansvariga VGR

Närhälsan

Ann Ekberg Jansson

Björn Widell

PrimÖR

Tina Holmgren

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Karlsson

NU-sjukvården

Olof Ekre

Skaraborgs sjukhus

Svante Lifvergren

Annette Trenge Jarlshammar

Södra Älvsborgs sjukhus

Karin Looström Muth

Sjukhusen i Väster

Åsa Meland

Katrin Modig Pallin

Regional samordnare vårdförlopp
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sverker Andersson

Regional samordnare vårdförlopp
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-11-18 15:52