Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ordnat införande

Nya läkemedel och medicinska metoder utvecklas i snabb takt. Det innebär att fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt. Den strukturerade process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården, kallas "ordnat införande". Processen utgår från den etiska plattformen för prioriteringar och syftet är att uppnå en rättvis, jämlik och effektiv vård.

Att prioritera det som ger mest nytta för patienterna

Nya läkemedel och metoder behöver utvärderas så att de skapar verklig patientnytta genom förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och ökad överlevnad. Västra Götalandsregionen arbetar fortlöpande med ordnat införande, en process där nya läkemedel, metoder och riktlinjer, efter analys, prioritering och beslut, implementeras i rutinsjukvård. 

Besluten som tas inom processen ordnat införandet genomförs i tre etapper per år och gäller i hela Västra Götalandsregionen. Stoppdatum för nominering är 15 mars, 15 augusti och 15 november. Beslut tas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen ca tre månader senare.

Aktuellt ordnat införande

Nominering av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag

Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, regionala programområden, terapigrupper, med flera, har möjlighet att föreslå nya läkemedel, indikationer och medicinska metoder till program- och prioriteringsrådet.

För att ordnat införande ska komma ifråga krävs att det nominerade läkemedlet, metoden eller kunskapsunderlaget uppfyller kriterierna.

Läs mer om vilka kriterier som gäller för ordnat införande.

För läkemedel gäller också att läkemedel/indikation behöver vara godkänt för marknadsföring. Kunskapsunderlag under framtagande, eller som planeras att ta fram, på nationell nivå, av t ex Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller NT-rådet, behöver inte vara klart vid nominering, men i god tid före beslutsdatum.  

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel Sveriges regioner i samarbete kring nya läkemedel

Program- och prioriteringsrådet arbetar med gemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram i VGR och verkar för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad vård

Nätverket för medicinsk etik i västra Sverige För reflektion och diskussion kring etiska frågeställningar och problem i hälso- och sjukvården

Prioriteringscentrum Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Kontakt

Har du en fråga eller vill du nominera ett läkemedel eller metod till ordnat införande skicka ett mail till ordnatinforande@vgregion.se

Anna Lindhé

Apotekare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nina Brandström

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-07-01 12:24