Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam KOL

Det regionala processteamet för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) arbetar med att implementera det nationella vårdförloppet för KOL i regionen. Vårdförloppet inleds vid misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts.

Processteamets uppdrag är att:

  • leda det regionala processarbetet från inventering, kartläggning och behovsanalys till en genomarbetad process med styrande dokument och handlingsplan för genomförande 
  • systematiskt beskriva, utveckla, förbättra och förvalta processen regionalt och lokalt 
  • säkerställa patientinvolvering och delaktighet i alla faser med utgångspunkt från patientens behov, kunskap och resurser 
  • säkerställa att flöden och resursanvändning optimeras och främjar effektivitet 
  • i sitt arbete beakta hälsofrämjande insatser 
  • vid behov skapa regionala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd samt genom gemensamt lärande överföra dessa till de lokala processteamen 
  • aktivt inhämta, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från de lokala processteamen och förmedla dessa till det regionala programområdet 
  • rapportera måluppfyllelse och avvikelser till det regionala programområdet. 

Aktuellt

För närvarande arbetar gruppen med att ta fram en GAP-analys mellan nuläge och vårdförloppet. Efter det är målsättningen att påbörja implementeringsarbetet gentemot verksamheterna i regionen.  

Carl-Peter Anderberg

Ordförande RPT KOL

Robert Häger

Koordinator RPT KOL

Medlemmar

Kristina Andelid, läkare, SU

Monica Arvidsson, läkare, SU

Claes-Göran Borg, verksamhetsutvecklare, SkaS

Anna-Carin Hagstig, dietist, Regionhälsan

Suzannah Heland, administrativt stöd, SU

Camilla Hermansson, sjuksköterska, Närhälsan Töreboda

Kerstin Karlsson, patientföreträdare

Eva Liljeqvist, sjuksköterska, Capio Vårdcentral Orust

Lars-Håkan Lindgren, patientföreträdare

Anette Svensson Norlander, MAS, Skara kommun

Cecilia Olsson, MAR, Härryda kommun

Agneta Ronstad, arbetsterapeut, Sjukhusen i Väster

Senast uppdaterad: 2021-05-07 11:42