Projekt VIBB i Skövde, Mölndal, Partille och Stenungsund

Risken att utveckla kariessjukdom är hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder. Samtidigt är det många som då tappar kontakten med tandvården och får en ökad risk för sjukdomar i tänder och munhåla. Studier visar att 42 procent av de över 65 år redan vid sitt första beslut om kommunal biståndsinsats förlorat sin tidigare tandvårdskontakt.

Projekt VIBB, vårdinventering vid biståndsbeslut, drivs under tre år av Västra Götalandsregionen i samverkan med Folktandvården, privata vårdgivare och de fyra VIBB-kommunerna som valt att delta.

Syftet är att hitta vägar för att sköra äldre ska ha en regelbunden kontakt med tandvården för att sjukdomar i tänder och munhåla ska upptäckas tidigt.

Målgruppen erbjuds en fri tandvårdsundersökning* hos tandläkare eller tandhygienist under 2020, 2021 och 2022. Läs mer om målgruppen nedan.

Patientavgift ska inte tas ut då kostnaden faktureras via Fakturaportalen.

*Kostnadsfri basundersökning och vid behov även enstaka röntgenbilder.

Bakgrund och syfte

Oral ohälsa hos personer med tilltagande skörhet

Äldre personer med tilltagande skörhet omfattas inte av N-tandvården, som gäller personer med omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov med små förbättringsutsikter eller som har beslut enligt LSS. Samtidigt visar forskning och erfarenhet att risken att utveckla kariessjukdom är hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder.

Projekt VIBB ska undersöka möjligheten att utveckla en metod för tidig upptäckt av oral ohälsa och att systematisera en process för att säkra en regelbunden tandvårdskontakt med förebyggande vårdinsatser.
Projektet drivs inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland.

Syftet är att:

 • Identifiera personer i riskzonen och ge möjlighet till upptäckt av ökad oral ohälsa samt i ett tidigt skede sätta in förebyggande åtgärder.
 • Ge biståndshandläggare en rutin för att säkra att munhälsa och tandvård beaktas redan vid biståndsbedömning.

Målgruppen: 65+ med pågående biståndsinsats

Sköra äldre i Projekt VIBB:
65+ med pågående biståndsinsats

Andelen sköra äldre med biståndsinsats är samma i de medverkande kommunerna som i hela riket, cirka 15-16 procent. Alla i målgruppen, 65+ med pågående biståndsinsats, som inte redan har intyg om N- eller F- tandvård, ska erbjudas att delta i projektet.


Åtgärdskoder och fakturaportalen

För den årliga VIBB-undersökningen hos tandläkare eller tandhygienist gäller:

 • Tandläkare
  101   Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare

  Möjlighet att komplettera med åtgärd 121 eller 127:
  - 121   Röntgenundersökning av enskild tand
  - 127   Röntgenundersökning, delstatus

       eller

 • Tandhygienist
  111
    Basundersökning utförd av tandhygienist
  eller
  112   Basundersökning med fullständig parodontal undersökning utförd av tandhygienist
  Möjlighet att komplettera med åtgärd 121 eller 127:
  - 121   Röntgenundersökning av enskild tand
  - 127   Röntgenundersökning, delstatus

 

Fakturering via Fakturaportalen för Särskilt tandvårdsstöd

 • Patientavgift ska inte tas ut, kostnaden faktureras via Fakturaportalen
 • Folktandvården följer sina egna rutiner och instruktioner
 • Du som undersöker VIBB-patienter hos en privat vårdgivare måste vara registrerad hos Tandvårdsamordning Koncernkontoret 
  Blankett för registrering
 • Alla behandlare måste ha ett SITHS-kort vid inloggning till Fakturaportalen.
 • Patientens ATB eller STB ska inte användas. Hela beloppet ska faktureras VGR.

Fakturaportalen – Logga in   

Undantag när Fakturaportalen inte ska användas

Vid utomlänstandvård när vårdgivare i andra landstig där behandlar patienter från Västra Götaland. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. De nationella, tredelade fakturablanketterna som beställs från Tandvårdssamordning bör användas. Det går även att använda klinikens egna fakturablanketter.


Fakturera inom sex månader

Utförd vård ska faktureras omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag. Journalkopior kan begäras in.

I regel kommer ersättningen inom tio arbetsdagar.

Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.