Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning av hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel vid medicinsk behandling. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland

Mötestider för Hjälpmedelsforum

Representanter i Hjälpmedelsforum (länk till egen sida)

Anmälan ny representant till Hjälpmedelsforum

Uppdrag

 Hjälpmedelsforums representanter ska:

 • Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet.
 • Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av rekommendationer från beredningsgrupper och Ledningsråd Medicintekniska produkter.
 • Föra in relevanta frågor som aktualiseras i respektive organisation.
 • Sprida information och förankra de frågor som hanteras i Hjälpmedelsforum.

Arbetsorganisation

Hjälpmedelsforum består av representanter från kommunerna i Västra Götaland, Västra Götalandsregionens förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan representationen ändras, exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsråd Medicintekniska produkter beslutar om eventuell förändring. 

Representanter Antal
Kommunerna i Västra Götaland 53, varav 5 från Göteborgs stad
Västra Götalandsregionen  
  Primärvård, offentlig 5
  Primärvård, privat 5
  Primärvårdens hjälpmedelsenhet 1
  Habilitering & Hälsa 2
  Länssjukvård 8
  Hjälpmedelscentralen 1

Kompetenskriterier

Kompetens hos representanter:

 • Kunskap om hälso- och sjukvårdsprocessen, vårdsamverkan och aktuella regelverk.
 • God kunskap om hjälpmedel.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna sprida information och förankra de frågor som hanterats.

Nomineringsprocess

Samverkansfunktionen initierar till respektive vårdgivare att utse representant till Hjälpmedelsforum.

Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Arbetsformer

 • Hjälpmedelsforum har möte två till tre gånger per år, med inriktning på frågor där dialog är viktig. Kallelse skickas ut en månad innan möte och dagordning skickas ut senast två veckor innan möte.
 • Anmälan till möte ska göras enligt information.
 • Samverkansfunktionen är ordförande och sekreterare.
 • Mötesanteckningar och övriga dokument ska finnas tillgängliga för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Aktuell information förmedlas elektroniskt mellan mötena till representanterna, för vidare spridning till berörd enhet/verksamhet. 

Möten

Höstens möte genomfördes 24 november, centralt i Göteborg.
Datum för mötet våren 2023 än ännu inte bestämt.

Senast uppdaterad: 2022-12-01 12:52