Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Designer

Formulär skapas i samråd med regional samordnare/Koncernstab Digitalisering.

Den första versionen av formuläret ska skapas i demomiljön för Västra Götalands län.

 • Gå till inloggningssidan för demomiljön och klicka på Design.
 • Uppe till höger väljer du testenhet. Välj Västra Götalands län.
 • Klicka på Skapa ny formulärmall för att börja skapa formuläret.
 • I fältet Beskrivning skriver du: "Kontaktperson [ditt namn], [din förvaltning], [din e-postadress]
  • Kontaktperson är den som är ansvarig för formuläret. Det kan vara någon annan än den som designar formuläret.

Formulär där uppgifter om kontaktperson saknas kommer att raderas!

Formulär i Formulärhantering ska följa aktuella riktlinjer kring tillgänglighet och användbarhet för 1177, VGR och Inera. Personer i förvaltningarna kan bli utsedda till designers och skapar formulären i samråd med regional samordnare/Koncernstab Digitalisering.

 • Skriv klarspråk, skriv alltså så enkelt som möjligt, undvik om möjligt alltså t.ex. fackuttryck (ge en förklaring om du måste använda dem). Använd inte fler ord och tecken än vad du absolut behöver. Läs också informationen på Fler resurser för designers (skriven för e-tjänsten Stöd och behandling men motsvarande gäller Formulärhantering). 
  • Tips: Sjukdomar (som inte består av personnamn) skrivs med liten bokstav ("covid-19", inte "Covid-19". Undvik förkortningar i frågor (det är mer svårläst) men om det är utrymmesbrist kan förkortningar användas i svarsalternativ. Följ Språkrådets rekommendationer kring stavning (se boken Svenska skrivregler). Till exempel så förkortas "till exempel" som "t.ex.", inte "t ex" eller "tex.". Ta gärna hjälp av andra för språkgranskning om du inte är en van skribent. 
 • Läs (om du ska skapa egna frågor) tipsen Hur formulerar man bra frågor? från SoB Designguiden (skapad för e-tjänsten Stöd och behandling, men är användbar även för Formulärhantering). 
 • Bilder som innehåller information ska ha en alt-text. Grafiska bildelement som till exempel linjer ska inte ha det.
 • Du kan inte använda vilken bild som helst. Undvik att lägga in bilder om du är osäker på vad som gäller upphovsrättsligt för bilden.
 • Undvik att använda envalsfrågor om invånaren bara ska kunna markera ett enda alternativ.
 • Utnyttja möjlighethet att göra formuläret enklare genom att använda följdfrågor. Undvik alltså lösningar av typen "Om du svarat [x], så [y]". Skapar du i stället följdfrågor så kan du dölja sådant som inte är relevant för respondenten.
  • Tips: Det inte går att göra matrisavsnitt till följdfrågor. Det går alltså inte att dölja ett matrisavsnitt. Notera också att matriser omvandlas till vanliga frågor i en enda kolumn på mobila enheter med liten skärm så det kan ofta fungera lika bra eller bättre med vanliga envals- eller flervalsfrågor.
 • Om man har frågor på relativt många sidor (det går även att ha en fråga per sida) så kan det vara hjälpsamt att ha med en förloppsmätare i form av en bild. Det ger invånaren en tydligare känsla av progression. Detta kan kräva en speciallösning som regional samordnare kan hjälpa till med.
 • Förhandsgranska formuläret medan du bygger. Kontrollera även hur det ser ut i en mobil. Det kan du göra medan du förhandsgranskar i vissa webbläsare, t.ex. Google Chrome eller Edge Chromium, med knapptryckningen Ctrl+Shift+I, och sedan välja enhet, t.ex. iPhone 6/7/8.
 • Om du använder beräkningar ska dessa valideras (testa alla möjliga utfall och säkerställ att resultatet är som förväntat). Regional samordnare kan hjälpa till att beräkningar (summor etc. kan skapas m.h.a. drools-kod). Beräkningar kan användas för att summera poäng eller för att "flagga" vissa resultat till både invånare och personal.

När du har skapat en första prototyp som du vill testa själv eller eller dela till andra så skapar du en länk, en "erbjuden e-tjänst" till formuläret.

 • Gör först formuläret klart för utskick: Klicka på "Gör klar för utskick" när du är i redigeringsläget för formuläret.
  • Tips. Att göra ett formulär klart för utskick skapar en ny version av formuläret. Gör detta när du skapat en version som du vill kunna komma tillbaka till.
 • Gå till fliken Erbjuden e-tjänst för formulär. Välj sedan Skapa ny Erbjuden e-tjänst. Ange formulärmall, titel och beskrivning; och publicera.
 • Att skapa en länk till formuläret är ett smidigt sätt för dig som designer att själv testa formuläret som testinvånare.
 • När du vill visa formuläret för andra så delar du länken till de som ska testa formuläret, gärna även till personer från formulärets målgrupp.
  • Be testarna att besvara formuläret på sin mobiltelefon om målgruppen förväntas använda mobil för att svara på formuläret.
 • När du har fått feedback så skapar du en ny version för test. Gör den klar för utskick. 
 • Gå till fliken Erbjuden e-tjänst och klicka på Uppdatera publicerad. Länken pekar nu till den nya versionen. Det är samma länk som tidigare (du måste inte dela länken till andra igen för att de ska se den nya versionen).
 • Upprepa processen tills inga fler ändringar behöver göras.

Nya versioner av formulär som används i produktion uppdateras av regional samordnare/Koncernstab Digitalisering.

 • Det går oftast inte att kopiera och använda en ny version från demomiljön då det innebär att man ersätter den tidigare versionen i produktionsmiljön med ett nytt formulär. Enheter som prenumerar på det tidigare formuläret tappar då prenumerationen, även länken till den erbjudna e-tjänsten byts ut.
 • Designer kan ändå eventuellt skapa en ny version i demomiljön och markera ändringarna tydligt för att det ska gå så lätt som möjligt för regional samordnare/Koncernstab Digitalisering att se ändringarna.

För formulär där tillstånd inte finns sedan tidigare behöver verksamheten själv inhämta tillstånd från upphovsrättshavaren (författare, förlag och ev. översättare).

Senast uppdaterad: 2021-04-19 08:39