Internationella dagen mot ätstörningar 2e juni

Den 2:e juni infaller internationella ätstörningsdagen, med syftet att skapa medvetenhet och öka kunskapen om ätstörningar runt om i världen. Ta del av material för att motverka myter och föreställningar om vem som drabbas av ätstörning och varför.

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, i samverkan med Frisk & Fri, har valt att dela ett material som Frisk & Fri tagit fram för att motverka myter och föreställningar om vem som drabbas av ätstörning och varför.

Ta del av materialet "Nio krav för en bättre ätstörningsvård"

Det går att bli helt frisk från en ätstörning och chanserna till effektiv behandling ökar om den upptäcks tidigt.

Hjälp oss i våra uppdrag att öka kunskapen om psykisk ohälsa!