Tre utbildningstillfällen med ett brukar- och anhörigfokus!

Varmt välkomna till tre spännande utbildningstillfällen tillsammans med Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland och Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland.

Webbinarierna är fördelade på tre tillfällen med olika inriktningar, men med ett tydligt brukar och anhörigfokus. Seminarium ges i samverkan med Regionalt processteam skadligt bruk och beroende och berör förbättringsområden som vår beroendevård generellt är i stort behov av.

  • 24 februari: Vad är brukarinflytande, Brukarorganisationer som resurs i återfallsprevention
  • 10 mars: Recovery (recoverynätverket)
  • 24 mars: Barn och vuxna som anhöriga i familj med beroendeproblematik

För detaljer och anmälan