Satsning på ungas psykiska hälsa prisas

2016 startade Västra Götalandsregionen ett projekt som innebär att fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa får hjälp direkt på vårdcentralen. Nu belönas projektet med Psynkpriset. Priset delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.

- Vi är jättestolta och väldigt glada över att vårt projekt får nationell uppmärksamhet. Det är ett erkännande av vårt arbete och den satsning Västra Götalandsregionen och politikerna valde att ta, en pilotsatsning på första linjens vård, inriktning på ungas psykiska hälsa, säger Evelina Stranne, biträdande projektledare.

I första hand ska barn, unga och deras närstående söka hjälp på den vårdcentral där hen är listad och det är om insatserna på den ordinarie vårdcentralen inte räcker som de 16 vårdcentralerna kan hjälpa till.

Ökad tillgång till vård 

Vårdcentralerna har förstärkta resurser, 3-4 tjänster, i form av psykologer, psykoterapeuter och socionom. Hjälpen som ges kan vara allt från ett telefonsamtal på 45 minuter till terapi en gång i veckan under en kortare period. Man erbjuder också olika typer av gruppbehandlingar och föräldrastöd.

– Det finns ett stort behov av den här verksamheten. Över 9000 barn har varit i kontakt med vårdcentralerna under projekttiden. Vi har fått priset för att vi med kort startsträcka öppnat upp flera mottagningar som tagit emot många barn och familjer över hela regionen.  Genom att vi utgått ifrån befintliga verksamheter och jobbat där det redan finns vårdcentraler, det har gjort att många snabbt har hittat till oss, säger Evelina Strannestöd.

Projektet ”Ungas psykiska hälsa” pågår året ut men det finns förhoppning om en fortsättning.   

– Vi arbetar nu intensivt med att ta fram underlag och planera för implementering i regionen.  Hur modellen kommer att se ut är i slutändan ett politiskt beslut.  Det här är en stor region med många utmaningen och vi behöver ta reda på hur det här kan bli en del av den ordinarie verksamheten, säger Evelina Stranne, biträdande projektledare Ungas psykiska hälsa. 

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se
Länk till artikel i VGRfokus

Fakta: Psynkpriset
Psynkrpiset delas ut av Uppdrag Psykisk hälsa som är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/omoss/

Psynkpriset i kategori Socioekonomi går till pilotprojektet Ungas psykiska hälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen för att de med en modell baserad på primärvårdens organisation, med ett tillägg av kunskapsbaserade metoder, framgångsrikt har byggt upp en verksamhet som möjliggör att barn och unga med lättare psykisk ohälsa i ett tidigt stadie får insatser som gör skillnad.