Publicerat material från seminarium: Vård och stöd för personer med samsjuklighet i Västra Götaland

9/11 genomfördes seminarium: Vård och stöd för personer med samsjuklighet som  bygger på den inventering av insatser som genomförts på uppdrag av Handlingsplan Psykisk Hälsa. Bakom inbjudan står VGR, VästKom, CERA och Länsstyrelsen.

9/11 genomfördes  seminarium: Vård och stöd för personer med samsjuklighet!

Nu är rapporten i sin helhet, referat från seminariet och tidigare filmad föreläsningen publicerade på CERAs hemsida: Se här!

Med vänliga hälsningar
VGR, VästKom, CERA och Länsstyrelsen