Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nya kurser i utvärderingsmetodik, HT20

Vid psykologiska institutionen ger vi nu två kurser i utvärderingsmetodik. Kurserna vänder sig till dig som vill ha både en teoretisk och en praktisk bas i utvärderingsmetodik för att kunna arbeta med utvärderingar i privat eller offentlig sektor. Kunskaperna kan tillämpas inom alla samhällsvetenskapliga områden och tillämpningar.

Att vara utvärderare är ett yrke som blir allt mer vanligt förekommande. Inom offentlig sektor, privata företag och stora EU-finansierade verksamheter ska numera återkommande utvärderingar ske som ett led i att kvalitetssäkra och effektivisera de aktiviteter som görs. Även i andra organisationer är en medarbetares kunskap om utvärderingsmetodik en värdefull kompetens.

Utvärderingar kan ha många utformningar, alltifrån experimentella effektutvärderingar till undersökningar av arbetsprocesser på en arbetsplats för att öka förståelsen för varför effekter uppstår eller uteblir. Utvärderingar kan handla om stora implementeringsprojekt med många delar, eller små projekt med ett avgränsat syfte. Att utvärdera kräver god kunskap i forskningsmetodik, men också kunskap i utvärderingsteori.

Utvärderingsmetodik: teori och metod

Höstterminen, halvfart, kvällstid. 15 hp. Kurskod: PX2112

Terminen börjar med en teoretisk delkurs som ger dig en bred översikt över de centrala utvärderingsmodeller som finns inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området, dess bakomliggande teorier, samt dess styrkor och svagheter. I delkurs två får du praktiskt tillämpa dina kunskaper genom att själv utarbeta en plan för en tänkt utvärdering, där hänsyn tas till både målgrupp, ekonomi, tidsåtgång och design. Du får återkommande feedback på din utvärderingsplan från din lärare och dina kurskamrater.

Ansökningsperioden till höstterminen är öppen 16 mars till 15 april: Utvärderingsmetodik: teori och metod.

Praktisk utvärderingsmetodik

Vårterminen, halvfart, kvällstid, 15 hp. Kurskod: 2212

I den här kursen genomför du en utvärdering, gärna utifrån den plan du utformade under kursen Utvärderingsmetodik: teori och metod. Här gäller ”learning by doing”; de teoretiska kunskaper som du har behöver omsättas i den praktiska verkligheten för att dina kunskaper ska kunna integreras, prövas och omprövas. Kursen vänder sig till dig som tidgare har läst Utvärderingsmetodik: teori och metod eller en annan motsvarande kurs.

Ansökningsperioden till vårterminen är öppen 15 september till 15 oktober: Praktisk utvärderingsmetodik.

Kursledaren om kurserna

–  Det finns en fördel med att läsa båda kurserna då man i den första får verktygen och i den andra ges praktiskt träning i att genomföra en utvärdering. Vi har planerat in kurserna så att man, om man vill, kan läsa dem i en följd då vi tror att det kan vara en fördel för många, säger Kristina Berglund, lektor vid psykologiska institutionen och ansvarig för kurserna.

Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
www.psy.gu.se

 

 

Senast uppdaterad: 2020-04-03 15:23