Inbjudan utbildning "Trauma i primärvården"

Hur kan vi möta, identifiera och behandla traumatiserade patienter i primärvården? Två halvdagar 18 och 19 maj där du får utbildning i psykotraumatologi och definitionen av begreppet trauma.

Vi lyfter en rad frågeställningar:

  • Hur kan vi förstå traumatiseringens effekter i ett transkulturellt perspektiv och i relation till krig, konflikt och tortyr?
  • Hur påverkar sådana faktorer bedömning och behandling?
  • Vad kan vårdcentralen göra? När ska patienten remitteras vidare? Vilket stöd finns för vårdpersonal?

Arrangör: Transkulturellt Centrum, Region Stockholm i samarbete med Kris- och traumamottagningen och Flyktingmedicinsk mottagning, båda Västra Götalandsregionen. Andra föreläsare medverkar också.

För detaljer och anmälan