Inbjudan: Samsjuklighet – Psykisk hälsa och beroendesyndrom 7,5 hp

Institutionen för Vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet i samarbete med Verksamhet Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset anordnar 2022-03-29 – 2022-06-02 kursen ”Samsjuklighet – Psykisk hälsa och beroendesyndrom, 7,5 hp.

Kursen kommer dels att vara en delkurs specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård och dels en uppdragsutbildning.

Kurskostnad: 7000 sek (exklusive moms)
Sista anmälningsdag: 2022-03-01

För detaljerad information med kursplan, litteraturlista och preliminärt schema se nedanstående länk.  Markera rubriken samsjuklighet – Psykisk hälsa och beroendesyndrom.

För detaljer och anmälan