Förlängning av regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin 2017–2020 förlängs till 2021-2023

Den regionala utvecklingsplanen för barn‐ och ungdomspsykiatrin i VGR har reviderats och förlängs nu till 2021-2023 enligt beslut i regionfullmäktige 2021-09-21.

Den reviderade utvecklingsplanen för BUP bygger vidare på intentionerna att samtliga barn och ungdomar i Västra Götaland, oavsett vart man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet. Den nya planen har dock ett större fokus på tillgänglighet och förbättrade vårdflöden.

Länk till Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin