Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning utvecklingsmedel

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyser 2 000 000 kronor för mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård.

Har du en idé eller ser behov i din verksamhet? Nu finns chansen att söka utvecklingsmedel för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård 2023!  

Under 2021 och 2022 utlyste Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) utvecklingsmedel för insatser kopplade till jämlik hälsa och vård. Intresset blev stort med många ansökningar och längre ner på denna sida finns en lista över vilka insatser som beviljades medel. KJV imponeras av kunskapen och engagemanget för att göra hälso- och sjukvården mer inkluderande och jämlik i hela regionen.

Nu finns åter möjlighet att söka medel för att ta vara på insikter, arbetssätt, metoder och material – etablera dem i verksamheterna, skala upp eller sprida till fler.  

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyser 2 000 000 kronor med avsikten att stärka initiativ kopplade till en mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård 2023. 

Vem kan ansöka och hur mycket? 

Alla regionfinansierade verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården kan ansöka om en vald beloppsnivå. Totalt utlyses 2 000 000 kr. 

Beloppsnivå 1: 50 000 – 100 000 kr 

Beloppsnivå 2: 100 000 – 400 000 kr  

Ansökningen ska gälla insatser som genomförs under 2023. Ansökan görs av ansvarig chef, verksamhetsutvecklare eller utsedd medarbetare.

Övergripande mål 

Utvecklingsmedlen ska bidra till att utveckla arbetssätt, metoder och material som syftar till att främja mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen. 

Exempel på tidigare insatser som beviljades medel 

  • Kommunikationsinsatser som exempelvis utåtriktade satsningar till invånare, patienter och närstående som möter hinder inför eller i vården. 
  • Utveckla arbetssätt och insatser som river hinder och utjämnar skillnader i hälsa och vård. 
  • Kostnad för personal, till exempel som kompensation för utebliven intäkt när personal har lagt arbetstid på jämlikhetsinsats. 
  • Utbildningssatsningar för personal kopplade till exempelvis bemötande, inkluderande kommunikation eller kulturell medvetenhet. 
  • Utbildningssatsningar som riktar sig till patienter eller närstående. 
  • Inköp för att utforma mer inkluderande och tillgängliga vårdmiljöer.

Vi ser gärna insatser riktade till asylsökande, migrantgrupper, socioekonomiskt utsatta grupper eller personer med funktionsnedsättningar då dessa grupper ofta har sämre levnadsvillkor och lägre tillgång till vård än andra.

Ansökningsformulär

Tidsram 

  • Ansöka via vårt ansökningsformulär senast 1 mars 2023. 
  • Besked om ansökan beviljas eller avslås ges senast 31 mars 2023
  • Utbetalning av medel sker löpande under 2023. 
  • Återrapportering och uppföljning av använda medel sker enligt anvisningar från Kunskapscentrum för jämlik vård under våren 2024. 

Åsa Davidsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kajsa Björnestedt

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:42