Stödperson - för dig som tvångsvårdas

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson. Prata med din kontaktperson eller läkare på avdelningen eller ring oss på telefonnummer 010-441 20 23.

En stödperson är fristående från sjukvården och som har i uppdrag att vara en personlig stöd för dig.  Ni träffas regelbundet i vårdens besöksrum, eller ute i samhället, när tvångsvården sker i öppenvården. Frågor om vård, juridik och ekonomi ingår inte i stödpersonens uppdrag. Däremot kan stödpersonen delta som personligt stöd vid förhandling i domstol om ni kommit överens.

Du har rätt till stödperson under tiden som tvångsvården pågår och möjlighet till förlängning i fyra veckor efter att tvångsvården upphört.

Styrande lagar

I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt:

  • lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård
  • smittskyddslagen
En bild på foldern där människor hjälper varandra att klättra upp för ett berg i skugga

Folder om tvångsvård

Klicka på bilden för att ladda ner foldern: Du vet väl om att du har rätt till stödperson under tiden du tvångsvårdas.