Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturarvsakademin

Kulturarvsakademin, siluetter av olika människor i olika färger går över en bro, illustration

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att akademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där akademin kan stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Den huvudsakliga verksamheten består av seminarier, konferenser och fortbildning.

Västra Götaland är en stark kulturarvsregion. Här finns flera internationellt uppmärksammade kulturarv och ett världsarv – hällristningarna i Tanum. I regionen finns spetskompetens inom historia och kulturarv på flera institutioner – som Göteborgs universitet och Västra Götalands många kultur- och minnesinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer. En ny avsiktsförklaring är nu påskriven för att stärka Kulturarvsakademins arbete.

Kulturarvsakademin har kulturarvet i fokus. Perspektivet är människors behov av delaktighet och inkludering i frågor som rör kulturarvet. Den gemensamma plattformen i det arbetet är Farokonventionen som är Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde med ett övergripande tema att kulturarvet ska ses som en resurs för socialt hållbar utveckling.

Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier (Centre for Critical Heritage Studies) vid Göteborgs universitet och följande kulturarvsinstitutioner i Västra Götaland, Förvaltningen för kulturutveckling/Västra Götalandsregionen, Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg och Museinätverk Väst genom Bohusläns museum.

Kulturarvsakademin ska visa på vikten av att använda, utveckla och bevara materiella och immateriella kulturarv i en globaliserad tid. Genom dialog om forskning, verksamhetsutveckling och nyttan av kulturarvet kan alla relevanta perspektiv mötas. Kulturarvsakademin ska fungera som en bro mellan kulturarvsaktörer i Västra Götaland.

En avsiktsförklaring är påskriven för att stärka Kulturarvsakademins fortsatta arbete under perioden 2019-04-01–2022-03-31. 

Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs universitet bidrar med var sin verksamhetsledare/koordinator och för Förvaltningen för kulturutveckling är det Monica Gustafsson som har uppdraget.

Kulturarvsakademins utvecklingsmedel!

För att stimulera samverkan mellan kulturarvsaktörer, finns möjlighet att söka utvecklingsmedel.
Läs mer här.

Pågående aktiviteter

#matarv

Detta är en gemensam plattform för samarbete kring matarv. Vad äter vi, och när, hur och varför? Mat hör ihop med människans överlevnad, men också med sociala mönster – kring maten skapas möten, upplevelser och traditioner. Det gäller såväl framtagning av råvaror som tillagningen av maten och rutiner kring måltiden. Med #Matarv vill vi visa på lokala sammanhang om matberedning, förvaring av mat och olika sätt att laga mat. Vi vill också knyta an till samtiden och vårt synsätt och förhållande till mat idag.

Kulturarvsakademin 2020

År 2020 startade som ett vanligt år med möten och konferens, irl. I februari var det kick off för Kulturarvsakademins samarbete med ISN (Interpret Sweden Network). I mars var det Vårkonferens, rubriken var Kulturarv Agenda 2030 – med fokus på mat och kulturarv. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Vill du veta mer?

Anita Synnestvedt
Institutionen för historiska studier, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Telefon: 0706-60 85 44 eller 031-786 49 07
E-post: anita.synnestvedt@archaeology.gu.se

Kerstin Alnebratt

Förvaltningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-11-27 12:59