Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

LAB190 - vi kopplar samman stad och land

Foto Anders M Nilsson

LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling. Vi fokuserar på gröna näringar, hållbar besöksnäring och infrastruktur för att binda ihop landskapet längs väg 190 mellan Hjällbo och Nossebro.

Samverkansplattformen består av Göteborgs stad, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Business region Göteborg, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Förvaltningen för kulturutveckling/VGR.

LAB190 samverkan utgår från en gemensam utvecklingsplan. För varje år revideras utvecklingsplanen med avrapportering av genomförda aktiviteter och införandet av nya. Några av aktiviteterna genomförs inom ramen för parternas ordinarie arbete medan andra genomför i projektform med extern finansiering. Du hittar den gällande utvecklingsplanen och de tidigare här nedanför.

Sammanhängande landskap

Väg 190 är cirka 70 km lång skär genom fyra kommuner; Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen (GR) lyfts fram som viktiga för en hållbar samhällsutveckling.

Vättlefjäll-Risvedenkilen är den gröna kil med störst sammanhållen jordbruksmark och utgörs av en levande landsbygd i direkt kontakt med storstaden och bostadsområdena i Nordöstra Göteborg. I Essunga möter strukturbilden för Göteborgsregionen Strukturbilden för Skaraborg. I Skaraborg pekas stråket via 190 ut som en viktig länk mellan strukturbilderna – ett så kallat LINK-område.

Samverkan inom LAB190 utgår från den Europeiska landskapskonventionen och intentionerna i den. Begreppet landskap är centralt. Ett landskap hänger samman oavsett territoriella eller ämnesmässiga gränser. En annan viktig utgångspunkt är invånarnas möjligheter att påverka och bidra till landskapets utveckling.

Vi tror att en bred samverkan kring områdets utveckling stärker samspelet mellan stad och land.

Mat, turism och infrastruktur

LAB 190 initierades 2013 genom en förstudie där Västarvet bjöd in representanter från Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga (tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen Västra Götaland) till en bussresa längs väg190 och ett uppföljande seminarium.

Vid det senare enades deltagarna om att MAT, TURISM och INFRASTRUKTUR var tre angelägna teman att fokusera samverkan kring. För varje av dessa tema finns en arbetsgrupp. Arbetsgrupperna arbetar i samverkan med företag, föreningar och aktörer i området för att vi tillsammans ska skapa en hållbar utveckling i området.

LAB190 är även en del av SATURN.

  

Hållbar besöksnäring - aktiviteter 2022

För närvarande inga aktiviteter inplanerade.

UTVECKLINGSPLAN FÖR LAB190

Arkiv äldre dokumentation LAB 190

Interkommunal utvecklingsplan 2020

Klicka här för att ladda ner utvecklingsplanen för 2020.

Interkommunal utvecklingsplan 2019

Klicka här för att ladda ner utvecklingsplanen för 2019.

Interkommunal utvecklingsplan 2018

Klicka här för att ladda ned den interkommunala utvecklingsplanen för 2018.

Är du intresserad av äldre rapporter eller utvecklingsplaner? Kontakta då Anders Nilsson eller Björn Ohlén, kontaktuppgifter nedtill.

Anders Nilsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-08-18 11:46