Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fem frågor inför konferensen Plats att leva

Lisa Lundin på Näringsliv och Innovation på Västra Götalandsregionen är en av konferensens arrangörer. Vi har ställt henne fem frågor inför konferensen.

Den 20 april arrangerar Västra Götalandsregionen konferensen "Plats att leva - en lokal utveckling är förutsättningen för en regional utveckling". Det är en dag om hur både invånare och samhällsaktörer kan gå samman över sektorsgränser för att skapa livaktiga och vackra platser. Vi passade på att ställa ett par frågor till Lisa Lundin, en av konferensens arrangörer.

Varför ska man komma till den här konferensen?

- Man ska komma för att man är intresserad av samspelet mellan lokal, kommunal och regional utveckling, tror att det kräver samverkan mellan olika politikområden och vill få nya insikter, kunskap och nätverk för att komma vidare.
De som arbetar med lokal organisering, som näringslivsutvecklare eller i någon annan roll, sitter ofta ganska ensamma med ett stort och komplext uppdrag. Med den här konferensen tror och hoppas vi kunna underlätta deras arbete. På konferensen kommer man att få till sig praktiska exempel och beprövade metoder och man kan knyta kontakter, hitta ett sammanhang och stärkas i sin roll. Och kanske få lite insikter kring vilka värden som kan finnas lokalt och hur de kan lyftas.

Varför är den här konferensen så aktuell just nu?

- Vi kan se en utveckling där invånaren i gles- och landsbygder kan uppleva sig som långt ifrån beslutsfattandet och med liten möjlighet att påverka sin livsmiljö. Det kan bidra till polarisering mellan platser med olika förutsättningar. Samtidigt ser man se att de finns motreaktioner och människor som vill bygga hållbara lokalsamhällen och att trenden har stärkts under pandemin. Vi behöver ta rygg på den utvecklingen och stärka och ta tillvara de krafterna.  

Varför betonar ni på Västra Götalandsregionen ofta att samverkan är avgörande här?

- Det är samverkan på flera nivåer som visat sig vara absolut avgörande för en långsiktig, hållbar lokal utveckling. Frågorna behöver kroka i varandra på flera nivåer parallellt. För oavsett ingång till den lokala utvecklingen så är ju allas målgrupp densamma: invånarna på platsen. Därför är det alla parters ansvar att se till att vi kan samarbeta och gemensamt finnas till för invånarna på bästa sätt. Och då använda gemensamma resurser smartare och mer träffsäkert. Då får man också långsiktighet i utvecklingen av en plats, för målet är ju att den lokala utvecklingen ska fortsätta även efter att eventuella projektmedel är slut.

Är det lätt att få till samverkan när det gäller platsutveckling?

Man ska inte sticka under stol med att samverkan inte alltid är den enklaste vägen att gå – samverkan tar tid och resan kan vara lite krokig. Men det är värt det! Den här konferensen belyser vinsterna i att samverka, i att orka behålla ett utvecklingsdrivet tänk. För det är verkligen nyckeln till en riktigt solid lokal utveckling. För att invånarna i hela regionen sak kunna bo, leva, verka och ha ett gott liv oavsett vilken plats i regionen som de kallar hemma. 

Vad har ni på gång när det gäller platsutveckling, utöver konferensen?

- Platsutveckling är en fortsatt prioriterad insats för oss på Västra Götalandsregionen och nu har vi bland annat diskussioner om hur vi kan utveckla stationssamhällen runt planerade nya tågstopp i Dalsland. Här krokar vi arm mellan kultur, näringsliv och kollektivtrafik/infrastruktur och planeringsfrågor och ser om vi kan hitta ett samarbete mellan regionen, kommunerna och civilsamhället. Besöksnäring och platsutveckling i armkrok är ett annat område vi vill arbeta mer med. Sedan vill vi fortsätta att utveckla ett arbetssätt mellan kommunerna, oss och kommunalförbundet så att vi kan fånga upp initiativ.

Om konferensen

Plats att leva - en lokal utveckling är förutsättningen för regional utveckling är en konferens om hur man gemensamt kan skapa livaktiga och vackra platser i hela Västra Götaland. Deltagarna kommer att få ta del av erfarenheter och forskning kring hur invånare och samhällsaktörer kan kroka arm och organisera sig över sektorsgränser. Konferensen riktar sig till dig som vill stärka platsers utveckling oavsett om du verkar lokalt, regionalt eller nationellt.

Konferensen äger rum torsdagen 20 april kl. 9.00 – 15.30 på Scandic Crown i Göteborg. 

Välkommen att läsa mer här. 


Senast uppdaterad: 2023-03-20 09:35