Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fem frågor inför konferensen Plats att leva

Caroline Bergmann är konsulent inom kultur och samhällsutveckling på Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling och hon är en av dem som ligger bakom konferensen Plats att leva.

Den 20 april arrangerar Västra Götalandsregionen konferensen "Plats att leva - en lokal utveckling är förutsättningen för en regional utveckling". Det är en dag om hur både invånare och samhällsaktörer kan gå samman över sektorsgränser för att skapa livaktiga och vackra platser. Vi passade på att ställa ett par frågor till Caroline Bergmann, en av konferensens arrangörer.

Varför ska man komma till den här konferensen? 

- Därför att man kommer att få en hel parad av inspiration, högaktuella exempel och framtidsspaningar! Lokal organisering är aktuellt på många plan och är du nyfiken på möjligheterna kommer du att få många olika ingångar till platsutveckling under den här dagen. Allt ifrån berättelser från orter som organiserat sig till verktyg för hur man kan arbeta och vilket stöd som finns att få.    

Vem riktar sig konferensen till?  

- Frågor om lokal utveckling berör många olika målgrupper. Så vi välkomnar kommunala tjänstepersoner som jobbar med samhällsbyggnad, kultur, turism och näringsliv samt myndigheter och organisationer. Och kommunalförbund, kultur- och samhällsföreningar…ja helt enkelt alla som vill stärka platsers utveckling. Och det oavsett om man verkar lokalt, regionalt eller nationellt.  

Varför är lokal organisering så aktuellt just nu?   

- De senaste åren har vi sett allt fler exempel på hur man på en ort tagit saken i egna händer när det gäller den lokala utvecklingen och det är en strömning som vi kommer att se allt mer av framöver.
Många människor vill vara med och bidra till hur platsen de bor på ska utvecklas, men de offentliga medel som finns räcker inte till för deras behov och önskemål. Om man i stället satsar på ökat samarbete lokalt kan man få mer gjort, dessutom mer utifrån invånarnas egna villkor. 
 

Lokal organisering, eller platsutveckling, vad innebär det egentligen?  

- Det kan handla om allt ifrån att man vill hålla liv i en livsmedelsaffär eller en gemensam träverkstad, till att man vill skapa en arena där de som bor på orten kan träffas och göra arrangemang. Ibland handlar det om att man vill utveckla besöksnäringen eller göra det lättare för näringsidkare att samarbeta för allas bästa. Eller om att koppla ihop sig med andra platser för att få publik till teater, musik, dans, eller annat roligt för de som bor på eller besöker platsen. Ett annat skäl att jobba med lokal organisering kan också vara att man vill göra en plats vacker och tilltalande, satsningar som också kan definieras som gestaltad livsmiljö.  

Varför engagerar sig Västra Götalandsregionen i enskilda orters lokala utveckling?  

- Därför att studier visar att samverkan på flera nivåer är det som ger bäst resultat. Lokal utveckling är dessutom en förutsättning för regional utveckling. Samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och kommuner ger alltid en större och mer varaktig effekt.  

För oss på Förvaltningen för kulturutveckling handlar arbetet ofta om att med utgångspunkt i kulturdriven platsutveckling ge processtöd till lokala aktörer och kommuner som jobbar med platser i Västra Götalandsregionen. Den förste april ska vi till exempel vara med och starta upp arbetet för G2:1, ekonomisk förening, som ansvarar för husen i Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän. Dagen ska leda till fortsatt hållbar utveckling för fastigheten vilket har stor betydelse för orten.

Om konferensen

Plats att leva - en lokal utveckling är förutsättningen för regional utveckling är en konferens om hur man gemensamt kan skapa livaktiga och vackra platser i hela Västra Götaland. Deltagarna kommer att få ta del av erfarenheter och forskning kring hur invånare och samhällsaktörer kan kroka arm och organisera sig över sektorsgränser. Konferensen riktar sig till dig som vill stärka platsers utveckling oavsett om du verkar lokalt, regionalt eller nationellt.

Konferensen äger rum torsdagen 20 april kl. 9.00 – 15.30 på Scandic Crown i Göteborg. 

Välkommen att läsa mer här. 


Senast uppdaterad: 2023-03-16 14:28