Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gestaltad livsmiljö

Förvaltningen för kulturutveckling är en resurs för kommuner och andra aktörer i deras arbete med den gestaltade livsmiljön.

På sin hemsida skriver Boverket:

"Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande.

Det övergripande målet är att "Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön."

Förvaltningens stöd 

Gestaltad livsmiljö är ett område där flera av förvaltningens kunskapsområden och erbjudanden sammanfaller.

Vi kan bland annat

  • erbjuda konsultationer om tillgänglighet och delaktighet för barn och unga
  • erbjuda konsultationer om konst i offentliga miljöer
  • genomföra utredningar, kulturmiljöprogram och byggnadsinventeringar som lyfter fram arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteer
  • erbjuda metodstöd i platsutvecklingsarbetet

Kontakta någon av oss, så sätter vi dig i kontakt med rätt person i förvaltningen. 

 

Dynamo Väst är ett nätverk som samlar organisationer och verksamheter inom gestaltad livsmiljö inom vår region.
Nätverket är initierat av Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Urban Futures och Västra Götalandsregionen. Genom att medverka i nätverket bidrar organisationer och verksamheter till att stärka området gestaltad livsmiljö inom vår region. Nätverket samordnas av Västra götalandsregionen.

Vad gör Dynamo Väst?

Nätverket har tre ben. Dels kunskapsbildning där forskningen kring gestaltad livsmiljö initieras, publiceras och diskuteras. Dels kompetensutveckling där nätverket verkar för att öka kompetensen inom gestaltad livsmiljö i hela regionen. Och slutligen publik verksamhet för att nå ut och skapa delaktighet. Dynamo Väst agerar via befintliga kanaler och mötesplatser inom ramen för Västra Götaland.

Vilka kan ingå i nätverket Dynamo Väst?

Organisationer och verksamheter som aktivt vill bidra till samtal och aktiviteter inom området gestaltad livsmiljö i Västra Götaland.

Hur kan min organisation ansluta till Dynamo Väst?

Gå in via Facebookgruppen Dynamo Väst och svara på de frågor som finns där. Alla kan se Dynamo Västs aktiviteter utan att ingå i själva nätverket. 

Mer info hittar du på vgregion.se/dynamovast

Logotyper

Dynamo logotyp svart utan text (png)

Dynamo logotyp svart med text (png)

Dynamo logotyp vit utan text (png)

Dynamo logotyp vit med text (png)

Daniella Pind

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Kerstin Alnebratt

Kerstin Alnebratt

Förvaltningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mania Teimouri

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-09 15:47