Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förvaltningen för kulturutveckling samordnar arbetet kring kultur- och vandringsleder

Intresset för att vandra i Sverige och i Västra Götaland är stort och antalet internationella besökare ökar. Efter en inledande förstudie har Förvaltningen för kulturutveckling fått i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla vandrings- och pilgrimslederna för att möta den växande efterfrågan.

Flera av de medeltida lederna i Sverige har inventerats och märkts ut och även nya leder har kommit till, som den nya tidens pilgrimer vandrar. Men kvaliteten på lederna varierar och bland annat service som mat- och boendeanläggningar behöver förbättras längs flera delsträckor för att besökarnas behov ska tillfredsställas.

Samordning och besöksmålsutveckling

I Västra Götalands regionala kulturplan 2016 – 2019 står under Besöksmålsutveckling att insatser ska göras för att ”utveckla kulturvandringarna i Västra Götaland och samordna arbetet med Västra Götalands pilgrimsleder.”

Förstudie – ett första steg i arbetet

Ett första steg i arbetet med att samordna olika aktörer i arbetet med pilgrimsleder inom VGR var att under hösten 2016 göra en förstudie som finansierades av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Målet med förstudien är att göra en nulägesbild av vilka aktörer som idag jobbar med lederna, undersöka hur rollfördelningen och de olika delsträckors kvalitet ser ut och hur man framöver vill att pilgrimslederna ska utvecklas samt behovet av samordning. Förstudien mynnar ut i ett förslag hur man långsiktigt kan säkerställa lederna och lyfta dem till internationell standard.

Pilgrimsleder inom Västra Götalandsregionen.pdf

Västra Götalandsregionens satsning på natur- och kulturturism

Förstudien visar att samordning av arbetet med vandringsleder i Västra Götalandsregionen efterfrågas. Förvaltningen för kulturutveckling har av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fått uppdraget att från 2016 vara samordnare för pilgrimslederna inom regionen och en utvecklare inom natur- och kulturturism finns på Förvaltningen för kulturutveckling. Utvecklingen av regionens vandringsleder kommer att ske i samarbete med Turistrådet Västsverige och Västkuststiftelsen.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna:

Marie Fors
Förvaltningen för kulturutveckling, Utvecklare natur- och kulturturism
Tfn: 070-020 66 15
E-post: marie.c.fors@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-10-28 15:46