Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tips och råd för utveckling av leder och besöksnäring

Skara kommun, är ett bra exempel på hur en kommun och aktörerna längs en vandringsled, samverkar för att utveckla leden och dess turistiska infrastruktur för att kunna möta svenska och internationella vandrare. I filmen här ovan berättar turistchefen Marie Wennerholm om arbetet, där hör vi också Annelie Ahlström som driver Gästhemmet Cecilia, i Gudhem, ett boende dit många pilgrimsvandrare kommer.

Några företag och organisationer har kommit långt i sitt arbete med led- och produktutveckling för vandringsturisterna. Här delar de med sig av sina erfarenheter kring att utveckla vandringsleder, boenden och annan service som skapar bra upplevelser för besökarna.

Färdiga paket med genuin prägel

Fler och fler efterfrågar att vandra och cykla i Västra Götaland. Många vill ha färdiga paket med boende, mat och en cykel- eller vandringsupplevelse. Upplevelsen får också gärna kryddas med det som är genuint från platsen, exempelvis kultur, traditioner och möten med människor som bor och verkar där.

Om organisation och ledsträckning

Uddevalla kommun, region Skåne och Turistrådet Västsverige hör till de organisationer som har lång samlad erfarenhet av att arbeta med cykel- och vandringsturism. Här nedanför hittar du deras samlade tips och råd kring vad som är bra att tänka på för att möta den ökande efterfrågan.

Organisation, samverkan och marknadsföring

För att åstadskomma en framgångsrik satsning på cykel - och vandringsturismen är det viktigt att arbetet ses som en kommunal utvecklingsfråga och kommer med i vägledande dokument som till exempel översiktsplaner, turistisk översiktplan, grönstrukturplan eller andra planeringsdokument som landsbygdsutvecklings- och turismstrategier.

 • Klara och tydliga beslut i kommun om mål, syfte och uppdrag. Gärna kopplade till grannkommuners (vandringsleder passerar ofta kommungränser)
 • Långsiktig finansiering av ledorganisation och drift bör finnas på plats.
 • Samverkan mellan lokala intressenter - organisationer, besöksnäring, naturvårdsförvaltare, markägare med flera.
 • ”Förpliktande” avtal med en ledhuvudman som har samordnande funktion.
 • Engagerad och uppdaterad turistsida som marknadsför och utvecklar produkter och paket.
 • Satsningar som riktar sig till specifika målgrupper.

Kvalitetssäkring, tillgänglighet och information

För att skapa en bra led är det viktigt att sätta sig in i sina målgruppers önskemål och behov. Vandraren är en bred målgrupp som rymmer både turister och kommuninvånare, och alla vill ha tillgängliga, trygga och intressanta leder.

 • Kvalitetssäkring av leden genom statusinventeringar.
 • Angöringspunkter utmed leden som är nåbara med kollektivtrafik.
 • Tydlig information vid angöringspunkter om avstånd och ungefärliga vandringstider.
 • Tydligt utmärkta leder. 
 • Mycket god framkomlighet, gärna med inslag av sträckningar som man kan gå torrskodd.
 • En god variation av vandringsleder och förslag till rundslingor med varierande längd, underlag och topografiska förhållanden.
 • Alternativa sträckningar för personer som inte vill gå in bland betande djur.
 • Leder i spännande och intressanta miljöer där det också ges information om kultur- och naturvärden längs vägen.
 • Välskötta leder och anläggningar som signalerar att besökaren är välkommen.
 • Kartor över lederna som är väl uppdaterade. 

 Tack till:

Anders Krylberg, fritidsintendent Uddevalla kommun. Johan Engström, affärsområde Natur, Turistrådet Västsverige. Kenneth Joelsson, koordinator Skåneleden och Sofie Norrby, utvecklare Skåneleden.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna:

Marie Fors
Förvaltningen för kulturutveckling, Utvecklare natur- och kulturturism
Tfn: 070-020 66 15
E-post: marie.c.fors@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:24