Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional utveckling och tjänster

Vi arbetar, i bred samverkan med andra aktörer, för att utveckla kultur, natur- och kulturarvet i hela Västra Götaland.

En stor del av vårt erbjudande består av utvecklings- och processtöd till regionens kommuner och andra aktörer. Vi bidrar med kompetens inom metod och vägval, såväl som specialistkunskap inom konstformer, kultur och natur- och kulturarvsfrågor liksom inom horisontella perspektiv som jämställdhet, tillgänglighet, barn och unga och mångfald.

Som regional aktör kan vi se samband och knyta samman andra i samarbeten och utbyten. Vi arbetar nationellt och internationellt för att omvärldsbevaka och erbjuda en utblick som kan vara svår för många av regionens mindre kommuner att klara av på egen hand. 

Kultur och konstarter

Vi arbetar med rådgivning, kunskapsspridning, fortbildning, utveckling, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, i nära samverkan med kulturlivet och regionens kommuner.

Natur- och kulturmiljö

Vi arbetar med förebyggande och konsultativa insatser inom naturmiljö och kulturmiljö. Syftet är att bevara natur- och kulturarvet i regionen och samtidigt bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete.

Samhällsutveckling

Vi erbjuder verktyg, kunskap och processtöd till regionala och lokala initiativ där kultur, natur- och kulturarvet är en resurs för en hållbar samhällsutveckling och demokrati.

Barn och unga

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur, oavsett var man bor eller vem man är, både att ta del av och att själv utöva. Vi erbjuder framför allt fortbildning, inspiration och vägledning för kulturutövare, kommuner, institutioner och civilsamhället. Vi samlar också en stort kvalitetssäkrat utbud i Kulturkatalogen Väst och tar fram egna utställningar för målgruppen.

Kulturliv för alla

Kultur ska nå och angå invånarna. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna arbetar Västra Götalandsregionen för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och interkulturell dialog. Förvaltningen för kulturutveckling erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur.


Senast uppdaterad: 2023-03-31 11:07