Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland. Kulturen, naturarvet och kulturarvet har oersättliga värden både i sig själv och som motor för utveckling, hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för kulturutveckling ska bidra till ett rikt kulturliv som når och angår invånarna i hela regionen genom att 

  • erbjuda kommunerna och civilsamhället i Västra Götaland specialistkunskap inom kultur-, natur och kulturarvsområdena
  • bedriva verksamhet på sex museer och besöksmål; Forsviks bruk, Göteborgs naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke museum och Vänersborgs museum

  • erbjuda kunskap kring samordning och genomförande av projekt och aktiviteter på uppdrag av och i samarbete med kommunerna och civilsamhället i Västra Götaland

  • genomföra projekt på uppdrag av och i samarbete med kommunerna och civilsamhället i Västra Götaland

  • ansvara för den regionala biblioteksverksamheten och tillsammans med kommunerna i Västra Götaland driva och utveckla verksamheten

Förvaltningen har också ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån de behov som andra aktörer i regionen har och på så sätt i förlängningen att skapa möjligheter för invånarna i hela Västra Götaland att ta del av ett rikt kulturliv.

Så styrs förvaltningen

Förvaltningen för kulturutveckling har en styrelse som får sitt uppdrag av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. Uppdraget regleras i förvaltningens reglemente. Styrelsen gör också en överenskommelse med Kulturnämnden kring prioriteringar och inriktning för kommande år. 

Den regionala utvecklingsstrategin är också ett viktigt styrdokument för förvaltningen. 

I vårt reglemente kan du läsa mer om hur strukturen ser ut och detaljerna i uppdraget.

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi – och regional kulturplan 2020-2023 beskrivs regionens satsningar, och hur vi och andra kulturaktörer i regionen bidrar och arbetar. 

Visionen Det goda livet sätter regionens mål med kultur, natur och kulturarv i ett större sammanhang, bland annat som bärande för social hållbarhet, en sammanhållen region, individens hälsa samt näringslivets utveckling. 

Reglemente

I reglementet beskrivs Västra Götalandsregionens fullmäktiges övergripande uppgifter till vår styrelse och förvaltning.

Vårt uppdrag 2022–2024

I vårt uppdrag beskrivs vår verksamhet för åren 2022–2024. Uppdraget baseras utgår från kulturstrategins prioriteringar.

Kulturstrategi

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2020-2023.

Vision Det goda livet

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet.

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2022-02-04 09:17