Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland. Kulturen, naturarvet och kulturarvet har oersättliga värden både i sig själv och som motor för utveckling, hållbarhet och hälsa.

Förvaltningens verksamhet styrs av Styrelsen för kulturutveckling på uppdrag av Kulturnämnden. 

För kulturnämnden

Kulturnämnden är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor. Nämnden arbetar också med att fördela de medel som staten avsätter till regionen via kultursamverkansmodellen.

Kulturnämnden ska verka för att ge invånarna i regionen möjlighet till ett demokratiskt kulturliv, med goda förutsättningar för skapande och folkbildning genom att

 • initiera och verka för en demokratisk samhällsutveckling
 • genom uppdrag och stöd ange inriktning och ekonomiska förutsättningar för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för eller bidrar till. Dessa är
  • GöteborgsOperan AB
  • Göteborgs Symfoniker AB
  • Regionteater Väst AB
  • Film i Väst AB
  • Styrelsen för kulturutveckling
  • Muséer, teatrar, musikinstitutioner, konstinstitutioner samt övriga regionala verksamheter inom kulturområdet
  • kulturuppdrag till styrelsen för folkhögskolor
 • ansvara för organisationsstöd och verksamhetsbidrag till det civila samhället som verkar på regional nivå i Västra Götaland.
 • ansvara för organisationsstöd och verksamhetsbidrag till det civila samhället som verkar på regional nivå i Västra Götaland.
 • ge organisationsbidrag till studieförbundsdistrikt och idrottsförbundsdistrikt samt föreningsstöd till distriktsorganisationer.
 • ansvara för att ta fram och driva arbetet med måldokument och strategiska planer samt kulturplan inom nämndens ansvarsområden.
 • ansvara för den övergripande dialogen på regional nivå med det civila samhället med syfte att stärka samverkan mellan det civila samhället och VGR. 
 • driva de områden som framgår av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland som ligger inom nämndens ansvarsområde.
 • verka för forskning och utveckling inom nämndens ansvarsområde.

För styrelsen för kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling ska bidra till ett rikt kulturliv som når och angår invånarna i hela regionen genom att 

 • erbjuda specialistkunskap inom kultur-, natur och kulturarvsområdena som stöd för regionens kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.
 • bidra med stöd, samordning och genomförande av insatser och aktiviteter, i nära samarbete med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.
 • driva museer och besöksmål.
 • ansvara för drift och utveckling av Världsarv Tanum i samverkan med andra huvudmän.
 • ansvara för den regionala biblioteksverksamheten och tillsammans med kommunerna i Västra Götaland driva och utveckla verksamheten.
 • vara en del av den nationella och regionala infrastrukturen för forskning och utveckling inom våra kompetensområden.
 • vara en samordnande part i utvecklingsprocesser med kultur, natur- och kulturarv som grund.

Så styrs förvaltningen

Förvaltningen för kulturutvecklings uppdrag regleras i styrelsens respektive nämndens reglementen. I dessa beskrivs strukturen och detaljer i uppdragen.

Den regionala utvecklingsstrategin är också ett viktigt styrdokument för förvaltningen. 

I VGR:s kulturstrategi och regional kulturplan 2020-2023 beskrivs regionens satsningar, och hur vi och andra kulturaktörer i regionen bidrar och arbetar. Just nu pågår arbetet med att revidera strategin inför 2024–2027.

Visionen Det goda livet sätter regionens mål med kultur, natur och kulturarv i ett större sammanhang, bland annat som bärande för social hållbarhet, en sammanhållen region, individens hälsa samt näringslivets utveckling. 

Reglemente för Kulturnämnden
Reglemente för Styrelsen för kulturutveckling
Så är politiken organiserad i Västra Götalandsregionen

Kulturstrategi

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2020–2023.

Vision Det goda livet

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet.

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2023-03-13 10:45