Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Förvaltningen för kulturutveckling är Västra Götalandsregionens utförarförvaltning inom kulturområdet. Vårt kulturbegrepp utgår ifrån de ramar som den statliga kultursamverkansmodellen och den regionala kulturstrategin sätter. Vårt arbetsfält är brett och verksamheten omfattar kultur, natur och kulturarv, regional biblioteksverksamhet och regional museiverksamhet. Vi arbetar med museer och besöksmål, med konstarter och utveckling, och stöd till kommuner, civilsamhälle och det professionella kulturlivet.

Ledning

Förvaltningens verksamhet styrs av en styrelse som tillsätts av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. Verksamheten bedrivs enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och utifrån uppdrag som ges av regionens kulturnämnd.

Här kan du se vilka som sitter i förvaltningens styrelse. 

Förvaltningschef är Kerstin Alnebratt. 

Organisationsstruktur

Förvaltningens medarbetare är cirka 280 till antalet och arbetar på åtta olika orter. Så här är verksamheten organiserad:

Förvaltningens reglemente, uppdrag och utvecklingsplan är centrala utgångspunkter för alla avdelningar och enheter och ligger till grund för de ansvar och roller som dessa har. För att tillgodose behovet att hantera komplexa frågor som går på tvären i organisationen, öka kvalitén i verksamheten, ta tillvara kompetens och resurser, samt möta förändringar på snabbare och mer flexibla sätt så arbetar vi även i matris, med förvaltningsgemensamma frågor som horisontella perspektiv, Agenda 2030, internationellt samarbete, analys och utveckling, barn och unga, kommunsamarbete, samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet.  

För att utföra vårt uppdrag med konst, kultur, natur och kulturarv finns för kärnverksamheten två avdelningar där respektive avdelning är uppdelad på ett flertal enheter.

Avdelning Konst och kultur

Avdelningen Konst och kultur erbjuder kunskap och kompetens inom konst- och kulturområdet till stöd för kommunerna, civilsamhället och andra aktörer i sitt ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet. Barn och unga och kommunerna är särskilt i fokus för avdelningens arbete. Avdelningen ansvarar för den regionala nivåns uppdrag enligt bibliotekslagstiftningen och i samråd med kommunerna driva och utveckla verksamheten enligt regionens strategiska dokument inom området.

Avdelningens enheter

Avdelningen Konst och kultur består av följande enheter:

  • Bibliotek och litteratur
  • Film och scenkonst
  • Konst och slöjd
  • Kultur och samhälle

Avdelning Natur och kulturarv

Avdelningen erbjuder kunskap inom natur och kulturarvsområdena till stöd för kommunerna, civilsamhället, myndigheter och organisationer samt enskilda i sitt ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet. Avdelningen driver förvaltningens museer och besöksmål samt ansvarar för förvaltningens arbete med samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet i enlighet med museilagen.

Avdelningens enheter

Avdelningen Natur och kulturarv består av följande enheter (som även i flera fall utgör separata museer och besöksmål):

  • Göteborgs naturhistoriska museum
  • Lödöse museum och Vitlycke museum
  • Kulturmiljö med Forsviks bruk och Slöjd & Byggnadsvård
  • Utställningsteknik och turnerande utställningar
  • Studio Västsvensk konservering
  • Vänersborgs museum

Gemensamma funktioner

Våra gemensamma funktioners huvudsakliga syfte är att utgöra ett stöd för verksamhetens styrning, planering, genomförande, uppföljning och utveckling. De gemensamma funktionerna är uppdelade på tre olika enheter.

Stab

Stabsenheten jobbar strategiskt och operativt med IT-system, uppföljningar och analyser, ekonomi, HR, löneadministration, informations- och ärendeberedning och administrativa stödprocesser.

Kommunikation

Kommunikationsenheten arbetar med såväl strategiskt stöd som operativa uppgifter inom extern och intern kommunikation. 

Analys och utveckling

Enheten ansvarar för att driva och utveckla arbetet inom:

* Förvaltningsövergripande analysarbete, statistik och verksamhetsutveckling

* Strategiska frågor som Agenda 2030, horisontella perspektiv och internationella frågor

* Verksamhetsfrågor under utveckling

Profilbild av Kerstin Alnebratt

Kerstin Alnebratt

Förvaltningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Annika Broman

Avdelningschef Konst och kultur
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bibliotek och litteratur:

Daniella Pind

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Konst och slöjd:

Torbjörn Lindström

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Film och scenkonst: 

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kultur och samhälle:

Anders Nilsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Linda Lundberg

Avdelningschef Natur och kulturarv
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer


Kulturmiljö, Slöjd & Byggnadsvård och Forsviks bruk:

Jan Johansson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vänersborgs museum:

Peter Johansson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vitlycke museum:

Monica Risenius

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lödöse museum:

Gunilla Eliasson

Enhetschef (tf)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Göteborgs naturhistoriska museum:

Stefan Örgård

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Berner

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Studio Västsvensk Konservering:

Sara Roberts

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Turnerande utställningar & Utställningsteknik:

Eva Goffe

Enhetschef Utställningsteknik och turnerande utställningar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Hillberg

Stabschef (tf) och ekonomichef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Noshin Hafizi Mohammadabadi

HR-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Angelica Hadzikostas

Kommunikationschef (tf)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sara-Maria Herrman

Verksamhetsutvecklare IT
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jaana Atosuo

Chef Analys och utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-05 09:36