Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ribbingsfors herrgård, Gullspångs kommun

Gul herrgård med vackra snickeridetaljer

Värdefull nyklassicism med vackra detaljer.

Ribbingsfors herrgård ligger bland idylliska ekhagar i Amnehärads socken omkring 7 km sydost om centralorten Gullspång. Gården ligger öster om den vik av sjön Skagern som sträcker sig in mot Skagersvik. På andra sidan viken rinner Gullspångsälven ut i Skagern. Ribbingsfors omfattar idag ett tjugotal byggnader.

Mangården utgörs av huvudbyggnaden med sina två flygelbyggnader samt ett antal mindre byggnader spridda i trädgården, med bland annat trädgårdsmästarbostaden, iskällaren och brygghus. Gårdens ekonomibyggnader ligger huvudsakligen samlade kring de olika vägar som leder fram till herrgården strax öster om mangården.

Gården hette Hulestad fram till början av 1600-talet då den fick sitt nuvarande namn i samband med att riksrådet Bo Ribbing övertog gården. Vid denna tidpunkt växte Ribbingsfors sannolikt till en större och mer betydelsefull gård. Omkring sekelskiftet år 1700 uppfördes troligen en ny mangård i karolinsk stil. I samband med ägarskifte på 1830-talet genomfördes en rad byggnadsarbeten på Ribbingsfors. Bland annat byggdes mangårdens byggnader om, särskilt huvudbyggnaden och södra flygelbyggnaden, i den rådande tidens ideal efter ritningar av arkitekt Carl Eric Ferngren. Troligen är huvudbyggnaden, möjligen med undantag för källarvåningen, uppförd i sin helhet under 1830-talet.

Detaljerad snickarglädje

Huvudbyggnaden och den södra flygelbyggnaden fick på 1830-talet en tydlig nyklassicistisk karaktär, medan den norra flygeln behölls i en något mer ålderdomligt utseende. Huvudbyggnaden omfattar två hela våningsplan samt källare och vindsvåning, medan de båda flyglarna är uppförda i 1 1/2 plan. Kring 1800-talets mitt uppfördes på huvudbyggnadens norra gavel en tillbyggnad med köksingång. och någon gång mellan 1876 och 1896 uppfördes en veranda med rikt arbetade snickeridetaljer på vardera långsidan.

År 1912 försågs de båda flygelbyggnaderna med verandor. Huvudbyggnadens och de två flyglarnas fasader är klädda med bred locklistpanel, som målats i en ljust gul kulör. Pilastrar, fönster- och dörromfattningar och övriga snickeridetaljer är målade i en ljust grå kulör. Taken täcks av skiffer. Huvudbyggnadens frontespiser och verandatak är plåttäckta och tillbyggnaden vid norra gaveln har ett listtäckt papptak.

Under 1800- och tidigt 1900-tal uppfördes en mängd nya byggnader på Ribbingsfors. Bland annat byggdes brygghuset på 1910-talet. Efter 1910-talets byggnation har endast ett större byggnadsföretag företagits, nämligen återuppförandet av ladugården och stallet som till stora delar förstördes vid en brand på 1930-talet. Vid samma tillfälle nyuppfördes även logen och redskapslidret.

Från läckande tak till kulturhistoriskt underverk

När Ribbingsfors herrgård började renoverades på 1990-talet var skicket dåligt med läckande tak, flagnande färg och massor av hussvampsangrepp. Omkring 20 år senare var man klar med en lika varsam som omtänksam renovering som tagit stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Platsen idag är en pärla - kanske till och med ett underverk!

Röde orm på Ribbingsfors

Som kuriosa kan nämnas att författaren Frans G. Bengtsson, mest känd för den vikingatida äventyrsromanen Röde orm, bodde på Ribbingsfors från 1938 till sin död 1954.

Hitta till Ribbingsfors

Är du i närheten?

Vi har fått in många tips på spännande platser i Gullspångs kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.


Senast uppdaterad: 2021-07-15 17:08