Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kvarnbyn, Mölndals kommun

Forsande vatten i Mölndals kvarnby. Byggnaden är i rött tegel.
Fotograf: Clara Vollrathson

Från medeltida kvarn till ett mullrande historiskt riksintresse.

Mölndalsfallen och Kvarnbyn är det medeltida ursprunget till Mölndals stad. Ortsnamnet Mölndal kommer av orden mölna eller mölla (kvarn) och dal. Namnet påträffades första gången i ett dokument från 1396. Redan då drev man med vattenkraft kvarnar vid Mölndalsåns fall. Och i den numera kulturhistoriska miljön mullrar forsen på samma sätt idag som den gjorde när man malde säd på medeltiden.

Det geografiska läget med tillgång till vattenkraften gjorde att pråmtrafik kunde bedrivas på Mölndalsåns nedre lopp och efterhand utvecklades Kvarnbyn till ett industrisamhälle. Under 1600-talet användes kvarnarna även till att bereda filtar och stampa kläde, vilka efterfrågades i den nyanlagda staden Göteborg.

Papper och textilier

Under 1700-talet blev papperstillverkningen en av huvudverksamheterna när framför allt tidningsproduktionen ökade. När industrin på allvar expanderade i Mölndal under tidigt 1800-tal byggdes arbetarbostäder på bergssluttningarna kring forsen. Men här finns även äldre bebyggelse, i form av de gårdar som kvarnägarna lät uppföra. Från mitten av 1800-talet upplät Rosendals fabriksbolag tomter till sina arbetare.

Textilindustrin expanderade under 1900-talet och flera fabriker anlades. Genom textilindustrins kris under senare delen av 1900-talet lades många fabriker ned och den sista textilindustrin avvecklades i början av 1980-talet.

Ett genuint riksintresse

Kvarnverksamheten pågick fram till 1940-talet, då den sista kvarnen lades ner. Den enda bevarade kvarnen, uppförd 1858, ligger vid Götaforsliden. Mölndals kvarnby är utpekat som ett kulturhistoriskt riksintresse.

Kvarnbyns område med sin genuina karaktär bjuder på flera arrangemang under året och det finns flera informationsskyltar på platsen. Fallhöjden är omkring 48 meter och på kvällstid är forsen upplyst och man kan uppleva vattnets vilda färd mellan de historiska fabriksväggarna.

Mölndals stadsmuseum och Royens kvarngård

Mölndals stadsmuseum ligger i en gammal strumpfabrik högst upp i Kvarnbyn. Här finns också Forscaféet med möjlighet till fika och utsikt över den skummande forsen. Du kan också besöka Mölndals Hembygdsförenings museer i Royens kvarngård.

Kvarnbyn som interaktiv upplevelse

"ENTER Mölndal – Kvarnbyn" är en webbaserad berättelse och tur i Kvarnbyn. Vandringen börjar i den lilla parken med två bänkar och en gammal lyktstolpe nära Forsebron, vid korsningen Götaforsliden – Norra Forsåkersgatan. Öppna din webbläsare där och starta upplevelsen på entermolndal.se

Är du i närheten?

Vi har fått in många tips på spännande platser i Mölndals kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.


Senast uppdaterad: 2021-07-19 09:26