Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gamla staden, Hjo kommun

Hjo - en trästad med rik historia.
Stora torget - hjärtat i Gamla staden i trästaden Hjo.

En trästad med rik historia.

I Hjo håller bebyggelsen i regel mycket hög kvalitet och här har man framför allt sedan 1980-talet bedrivits en målmedveten inriktning mot god byggnadsvård och ett bevarande som syftar till att förena det förflutna med nutidens behov, allt som allt i en lyckosam förening. Kommunens profilarbete av trästaden Hjo, som bland annat resulterat i Europa Nostra-utmärkelse och projektet Tre trästäder, ger återklang i en mycket välvårdad stadsbild som omfattar hela Hjo stad.

Gamla staden är historiskt sett Hjos kärnmiljö ur kulturhistorisk synpunkt. Här finns åtskilliga grundläggande karaktärsdrag och en stor variationsrikedom på uttryck för den rikt sammansatta kulturmiljön. Den medeltidspräglade och organiskt framvuxna bebyggelsemönstret är bevarat med gatunät, torg, kvartersindelningen och befintliga tomtstrukturer som skapat förutsättningar för trästadens gårdar.

Ett av Sveriges mest välbevarade småstadstorg

Stora torget är Gamla stadens nav sedan flera hundra år och kulturmiljöns hjärtpunkt. Det är även ett av de mest intakta äldre småstadstorgen i Sverige av idag. Torget är sällsynt välbevarat med sin karaktär från 17- och 1800-talets agrara köpstad, med kyrkan och stadshuset som offentliga institutioner. I övrigt är det handel och hantverksnäringar som tillsammans med stadens byggnadsordningar format torgets karaktär och bebyggelse.

Rik arkitektur

Det stora antalet kvarvarande äldre bostadshus och uthus och de många ursprungliga exteriörerna med panel- och putsfasader från sent 1700-tal-1900 karaktäriserar särskilt trästaden Hjo. Gamla staden har en ovanligt stor mängd handhyvlade panelfasader, foder och listverk från cirka 1800-1870, vilket är ett synnerligen påtagligt karaktärsdrag som starkt präglar trästadens rikliga panelarkitektur.

Mycket viktiga för kulturmiljöns karaktär är äldre typer av plank, traditionella typer av trästaket samt häckar, hägnader och äldre trädgårdar vilka också är mycket viktiga att beakta. Starkt karaktärsskapande är äldre typer av markbeläggning såsom till exempel kullersten och gatsten. Även förekomsten av äldre klinkers från 1900-talets första del är betydelsefullt för karaktär och kontinuitet i stadsmiljön.

Är du i närheten?

Vi har fått in några tips på spännande platser i Hjo kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Hjoåns dalgång


Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:37