Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårgårda kommun

 • Gammal kvarn vid vatten.
  Bild 1 av 10
 • Gård på landsbygden.
  Bild 2 av 10
 • Herrgård allé.
  Bild 3 av 10
 • Kyrka och stenmur
  Bild 4 av 10
 • Äldre bostadshus
  Bild 5 av 10
 • Kvarnbyggnad av tegel
  Bild 6 av 10
 • Hus med torvtak
  Bild 7 av 10
 • Medeltida kyrka och klockstapel
  Bild 8 av 10
 • Gravfält fornlämning
  Bild 9 av 10
 • Kyrka och hällkista
  Bild 10 av 10

I Vårgårda är det agrarhistoriska arvet närvarande bakom i stort sett varje krök. De medeltida kyrkorna ligger tätt och på många håll kan en se välbevarade gårdar, torp och kvarnmiljöer längs gamla vägar som slingrar sig fram i de kuperade markerna, genom skog och öppna landskap. På den här sidan hittar du byggnadsinventeringar och kulturmiljöprogram som Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Västarvet) producerat för kommunen sedan 1970-talet.

Vårgårda

För den historiskt intresserade är Vårgårda en veritabel guldskatt. Kommunen är mycket fornlämningsrik, här finns bland annat ett större antal hällkistor och domarringar men också milstenar, stenvalvsbroar och väghållningsstenar. På flera håll finns välbevarade jordbrukslandskap med ståtliga stenmurar, fornåkrar och andra odlingsspår från gångna tider.

Tätorten Vårgårda växte fram ur stationssamhället Vårgårda som uppstod när Västra Stambanan drogs fram genom bygden under 1850-talet. Området var tidigare till övervägande del en jordbruksbygd, men med järnvägen kom handel och industri till trakten. Resten av kommunen har i stora drag kvar sin agrara prägel, här och var med enstaka mer sentida inslag som industrianläggningar, fritidshusområden och villabebyggelse. 

Allmänt om byggnadsinventeringarna

Om äldre kulturmiljöunderlag

Synen på vilken typ av bebyggelse som anses vara kulturhistoriskt värdefull har breddats sedan 1970-talet. Det gör att kulturmiljöunderlag från 1970- och 80-talen generellt har ett mer begränsat urval än dagens. Till exempel finns den moderna bebyggelsen i allmänhet inte representerad i det äldre materialet.  

Utöver detta kan sådant som tillmättes kulturhistoriskt värde i en tidigare bedömning ha förvanskats idag, framförallt på grund av ovarsamma renoveringar. 

De äldre byggnadsinventeringarna har ändå ett fantastiskt dokumentationsvärde och ger en uppfattning om vilka slags kulturmiljöer och objekt som finns/funnits runtom i Västra Götaland. 

Vadå socknar? 

De flesta byggnadsinventeringar är uppdelade efter de gamla sockenindelningarna. En socken är en äldre benämning på en landsortsförsamling och består av flera intilliggande byar och tätorter kring en sockenkyrka. Inom kulturarvssektorn används sockenindelningarna flitigt och de historiska arkiven är ordnade på detta sätt. 

Från och med den 1 januari 2016 används distrikt som geografisk indelning av kommunerna i Sverige, främst i folkbokföringen och fastighetsregistret. Dessa distrikt motsvarar till stor del de gamla socknarna.

Karta över distrikten i Vårgårda.jpg 

Mitt hus består av fjorton pixlar!... 

Kontakta oss om du vill ha en högupplöst version av någon av rapporterna. De äldsta rapporterna saknar bilder på enskilda fastigheter, men originalfotografier från de äldre byggnadsinventeringarna finns i bildarkivet på Kulturlagret i Vänersborg.

Kulturlagret på Vänersborgs museums webbplats

Byggnadsinventeringar & kulturmiljöprogram

Vårgårda tätort 1996

Kulturhistorisk utredning av fyra områden i Vårgårda tätort, 1996. 1.) Kvarteret Hantverkaren och delar av Byggmästaren. 2.) Bebyggelsen utefter Västergatan i kvarteret Målaren, Solrosen, Linnean, Västerberget, Gullvivan och Maskrosen. 3.) Kvarteret Kempen och del av Bryggaren. 4.) Bebyggelsen utmed Drottninggatan i kvarteret Fasanen, Härdaren, Hallaberget, Smeden och Grindvaktaren.


Senast uppdaterad: 2021-07-22 11:14